Dísznövénytermesztő szaktechnikus

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

A dísznövénytermesztés, a díszfaiskolai termesztés, a dísznövényvetőmag-termesztés, a dísznövény-forgalmazás és az ezekhez kapcsolódó műszaki, gazdálkodási, munka- és környezetvédelmi szakterületeken a termelés folyamatának megtervezése, megszervezése, irányítása, menedzselése, a munkák elvégzése és annak értékelése.Közúti közlekedésre a külön jogszabályban előírt vezetői engedélye birtokában alkalmas. A vezetői engedély külön képzés keretében, a közlekedési hatóságok által előírt módon szerezhető meg.Végzettsége alapján külön jogszabályban meghatározott növényvédelmi munkák elvégzésére jogosult.A munkavégzés fontos területe az emberekkel való nyílt, emberséges, határozott bánásmód és a gazdaszemlélet érvényesülése. A munkavégzés során a munka- és környezetvédelmi szabályok betartásáról és a hatósági előírások érvényesüléséről gondoskodnia kell.A dísznövénytermesztés területénA talaj-előkészítés, a tápanyagellátás és utánpótlás, a szaporítás, a növényápolás, az öntözés, a növényvédelem, a szedés, az árukészítés és tárolás, a kultúraidőzítés hatékony elvégzése.A díszfaiskolai termesztés területénA talaj-előkészítés, a tápanyagellátás és utánpótlás, a szaporítás, faiskolai növénynevelés és ápolás, az öntözés, a növényvédelem, kitermelés, az árukészítés és tárolás, a területhasznosítás hatékony elvégzése.A dísznövényvetőmag-termesztés területénA talaj-előkészítés, a tápanyagellátás és utánpótlás, az izoláció, a szaporítás, a növényápolás, az öntözés, a szelektálás, a növényvédelem, a betakarítás, a cséplés és tisztítás, a területhasznosítás hatékony elvégzése.A dísznövényforgalmazás területénAz árukészítés és csomagolás, az árképzés, a leltározás, külön jogszabályi előírások betartásával a bel- és külföldi értékesítés hatékony elvégzése.