Csecsemő és kisgyermekgondozó

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

A csecsemő- és kisgyermekgondozó emelt szintű végzettségű szociális szakember, aki a 0–3 éves korú gyermekek gondozási-nevelési feladatait látja el a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben és együttműködik a napközbeni kisgyermekellátást segítő pedagógussal, pszichológussal, orvossal. A speciális és sérült gyermekcsoportban munkáját gyógypedagógus szakember irányításával végzi. A gyermekvédelmi alapellátás egyéb intézményeiben és a szakellátás intézményeiben, valamint egyéb humán szolgáltatásban munkacsoport tagjaként dolgozik. Feladatkörén belül alkalmazza a kisgyermek fejlesztése érdekében a pedagógiai, nevelési módszereket, holisztikus szemléletével figyelemmel kíséri a rábízott gyermekek pszichoszomatikus fejlődését. Az egészséges életmód kialakítása érdekében megszervezi a gyermek napirendjét. Felismeri az egészségestől eltérő (kóros) változásokat, állapotokat, közreműködik ezek szakszerű ellátásában, kezelésében. Egészségnevelési és egészségügyi felvilágosítási tevékenységet végez. A gyermek hatékony nevelése és kiegyensúlyozott fejlődése érdekében szoros kapcsolatot tart a szülőkkel. Munkájának szerves része a gondozó-nevelő munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése. Munkája során végzett főbb tevékenységek csoportjai: 1. Végzi a gyermek szükségleteit figyelembe vevő gondozási-nevelési tevékenységet. 2. Közreműködik a gyermek egészséges, tevékeny életmódjának kialakításában. 3. Ellátja a megbetegedett gyermeket. 4. Részt vesz a biztonságos, balesetmentes környezet kialakításában, a nevelő-gondozó munkához szükséges tárgyi feltételek megteremtésében. 5. Kapcsolatot tart, együttműködik a gyermek szüleivel, valamint a munkatársakkal. 6. Elvégzi a munkájával kapcsolatos adminisztrációt.