Csecsemő és gyermekápoló

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

A csecsemő- és gyermekápoló feladata az újszülöttek, a koraszülöttek és a beteg csecsemők, gyermekek gondozása/ápolása a korszerű egészségügyi szakmai követelmények, valamint lélektani, pedagógiai elvek alapján. Részt vesz az orvos tudatos, aktív munkatársaként — a preventív, kuratív és rehabilitációs folyamatban, a megfelelő életvitel kialakításában. Munkakörében — kapcsolatot alakít ki/kapcsolatot tart a beteg gyermekkel, szüleivel és munkatársaival, — a gyermeket képviseli, számára biztonságot ad, fejlődését segíti, állapotának megfelelő foglalkoztatásáról gondoskodik, — biztosítja a gondozás/ápolás környezeti és tárgyi feltételeit, — végzi önállóan a szükségletek (alapvető és magasabb rendű szükségletek) szerinti, személyre szóló gondozást/ápolást, — végzi a betegek folyamatos, szakszerű megfigyelését, — figyelemmel kíséri a testi-lelki fejlődés folyamatát, biztosítja az ezekhez szükséges feltételeket, — felismeri a leggyakrabban előforduló fejlődési rendellenességeket, betegségi tüneteket, — végzi a diagnosztikus és terápiás eljárások előkészítését, segédkezik, illetve végrehajtja a kompetencia körébe tartozó feladatokat, — végrehajtja — az orvosi előírásoknak megfelelően — a gyógyszerek alkalmazását, a szakápolási feladatokat, — megszervezi saját munkáját, megtervezi az ápolási folyamatot, és értékeli eredményességét, — vezeti a gondozási/ápolási feladatokhoz kapcsolódó dokumentációt, — hatékonyan végez egészségnevelési és egészségügyi felvilágosító tevékenységet, — felhasználja az egészségügyi ellátással kapcsolatos alapvető jogszabályokat, központilag kiadott szakmai irányelveket, módszertani leveleket, útmutatásokat, — alkalmazza közösségben, intézményben, családban a csecsemő- és gyermekápolói munka szakmai követelményeinek és a kulturált, etikai normáknak megfelelő magatartás szabályait, — nyitottan fogadja a szakmai fejlődés eredményeit, újdonságait, és munkájában felhasználja azokat, — képes önmagát folyamatosan, tudatosan képezni, továbbképezni, — együttműködik kutatási és tudományos tevékenységben.