Camphill

egészségügyi képzés

A Magyarországi Camphill Egyesület a nemzetközi Camphill mozgalom tagjaként 2002. óta működik Magyarországon. A Camphill mozgalom alapítója Dr. Karl König osztrák orvos, aki az antropozófiai alapokon álló gyógyító nevelésre építette fel a második világháború idején Skóciában az első Camphill közösséget, melyet azóta számos követett. Ez az emberközpontú és nemzetközileg elismert közösségi és nevelési út az értelmi fogyatékkal élő gyermekek fejlődését új alapokra helyezi.  A ma láthatóan morális érték nélküli természettudomány, és ebből fakadóan az ember természettudományos világa és világnézete ill. az ember által meg nem ragadható moralitás között ma olyan szakadék van, mely szinte áthidalhatatlannak tűnik. Itt találja meg a Camphill mozgalom a maga feladatát, és adja azokat a lelki és szellemi élet számára szükséges alapokat, amelyek képesek a moralitást és a természettudományt egymáshoz kapcsolni. Nem könnyű feladat az elmélet és a gyakorlat között hidat verni, de ez a dolog természetéből fakad. Viszont egy olyan feladat, ami mint valódi művészetnek tekinthető. Szociális művészetnek. Mit tekint a Camphill mozgalom szociális művészetnek? Erre egy idézet adja meg a legjobban a választ: „Az, ami a többi művészetre is vonatkozik, amelyek külső anyagokkal dolgoznak, hogyan is ne vonatkozna arra a művészetre, ami a legnemesebb anyaggal dolgozik, amely csak az ember elé kerülhet, magán az emberi lény alakulásán és fejlődésén, legyen az egészséges vagy sérült.” (Rudolf Steiner) „Sokunk számára egyértelmű, hogy a fogyatékkal élő emberek szellemükben ép, csak lelki és intellektuális életükben akadályozott embertársaink, akiknek nevelési igényeik és fejlődési útjuk elidegeníthetetlenül személyes.” – mondja Halász Zsuzsa , az egyesület képviselője. „Az alkalmazott módszer szerint minden emberi lény elvitathatatlan tulajdonsága a fejlődés képessége, függetlenül attól, hogy egyes részképességei elérik-e az átlagosan várható szintet, vagy néhány területen nehézségekkel küzd, és ezért különleges gondozást igényel. A Camphill otthonokban folyó gyógyító nevelés a személyes testi, lelki és szellemi fejlődés lehetőségét adja meg az elfogadás, megértés és megfelelő tevékenységek biztosítása révén. Felkészíti és megtanítja a gyermekeket a gyermekkor alatt arra, hogy a családon kívül is tudjanak közösségben élni és tanulni. A különleges ápolást igénylő gyermekek nevelőinek, gondozóinak ezt kell mindenek előtt szem előtt tartaniuk, hogy jó nevelői lehessenek a gyerekeknek. Ugyanakkor a lakóotthonban való nevelés nem szakítja el a gyermeket a családjától sem, mert az iskolai szünetekben, de igény esetén hétvégenként is, hazatérnek a gyermekek.”Természetesen sok olyan nevelő és szülő van, akik ma azonosulni tudnak a fenti gondolatokkal, és a lehető legjobb képzést és legodaadóbb gondoskodást akarják nyújtani. Nekik is segítséget kíván adni, velük kíván együttműködni a Camphill Egyesület az ősszel induló gyógyító nevelés képzése, amelyre olyan nevelők, szülők, önkéntes segítők és a fejlődni kívánók jelentkezését várják, akik szeretnék különleges ápolásra szoruló embertársaikat megérteni és őket útjukon segíteni.   A képzés a Rudolf Steiner Heilpedagogische und Sozialterapeutische Seminar, (Bécs – Graz) osztrák képzéssel együttműködésben működik majd, és az a célja, hogy megtanítsa, bemutassa, miként lehet a különleges gondozást igénylő gyermekek, ifjak és felnőttek számára lehetővé tenni az egyéni testi, lelki és szellemi fejlődést továbbá hozzásegíti a velük foglalkozó szakembereket ahhoz, hogy lehetővé tegyék a speciális segítségre szoruló embertársaink számára az önmaguk által meghatározott jövőbeni életet, támogassák az emberi közösségekbe történő integrációjukat, és ugyanakkor az „egészséges” embertársaiknak segítse meglátni azt, hogy ehhez a támogatáshoz miként járulhatnak hozzá.   A képzés több formában indul be, ezek között a leghosszabb a három éves képzés a teljes elméleti- és gyakorlati tudás elsajátítását foglalja magában. A képzés elméleti folyamata embertani, antropozófiai, nevelési, gyógypedagógiai, orvoslási, terápiai valamint személyes- és közösségi életút tanulmányokon alapul. A képzés művészeti folyamata euritmia, ének és zene, plasztika, festés, rajzolás, beszédformálás és dráma művészetekben formálódik. A képzés gyakorlati folyamata számos terápiai gyakorlaton, biodinamikus kertészeti munkán, valamint a velemi Camphill otthon háztartási, házvezetési gyakorlatán alapul.   A Camphill gyógyító nevelés egyik legjellemzőbb, és más módszerektől leginkább megkülönbözető vonása az, hogy az oktatás életközösségekben folyik, vagyis nem csak az iskolapadokban, hanem ott is zajlik ahol a gyermekek és nevelőik együtt, családi házakban élnek. Ugyanis a Camphill lakóotthonokban 8-10 sérült gyermek és egy házszülő-pár él és dolgozik együtt az önkéntes segítőkkel. A házszülők, gyakran saját gyermekeikkel együtt, itt élik teljes életüket. A közösséggel együtt dolgoznak még azok a szakemberek is, akik a gyógyító nevelésben részt vesznek, az orvosok, a terapeuták, a tanárok, a nevelők). A Camphillekre tehát azért használják a közösség fogalmát, mert minden egyes ház olyan emberek közössége, akik önként vállalták életük fő feladatául a sérült emberek gyógyítását és nevelését.  A Magyarországon induló képzésnek a szombathelyi Waldorf iskola, és a velemi Camphill közösség ad otthont. A gyógyító nevelési képzés jelenleg államilag akkreditált végzettséget nem nyújt. A képzés szervezői vizsgálják a későbbi kurzusok részleges vagy teljes állami akkreditációjának lehetőségét és lépéseket tesznek annak érdekében, hogy a képzés a nemzetközi gyógyító nevelési képzések által elismert képzéssé váljék.  A képzés a HEFOP 2.2. program támogatásával valósulhatott meg Magyarországon.     ***   Gyóni Marianna PR menedzser Human Telex gyoni.marianna@humantelex.hu  Tel: 20 499 70 14    ***     További információ:   Az Egyesületről és a képzésről www.camphill.hu honlapon található.    ***     A képzés részletes adatai, jellemzői   A képzés területei:   A három éves gyógyító nevelési képzés első éve az alapképzés. A gyógyító nevelés alapképzés lehetőséget nyújt a résztvevőknek a goethe-i fejlődés, mint ember- és világszemlélet személyes és közösségi megtapasztalására. Jelentkezés az alapképzésre önállóan is benyújtható.   A képzés elméleti folyamata embertani, antropozófiai, nevelési, gyógypedagógiai, orvoslási, terápiai valamint személyes és közösségi életút tanulmányokon alapul. A képzés művészeti folyamata euritmia, ének és zene, plasztika, festés, rajzolás, beszédformálás és dráma művészetekben formálódik. A képzés gyakorlati folyamata számos terápiai gyakorlatra, biodinamikus kertészeti munkára, valamint a velemi Camphill otthon háztartási, házvezetési gyakorlatára alapul.   Az első év tervezett tanrendje: gyermekfejlődés és nevelés, gyógypedagógiai bevezetés, személyes és közösségi biográfiai műhelymunka, antropozófiai világszemlélet alapjai, euritmia, kórus éneklés, festés, agyag formázás, a megfigyelés iskolázása, mezőgazdasági és közösségi gyakorlatok.     A képzés nyújtotta végzettség:   Az induló képzés államilag elismert végzettséget nem nyújt. Lépéseket teszünk a kurzus magyar állam által elfogadott akkreditációjának, és diplomát adó külföldi képzéshez való csatlakozásának elérésére.   A képzés szervezője:   Magyarországi Camphill Egyesület   A képzés indításának külföldi partnerei:  Rudolf Steiner Heilpedagogische und Sozialterapeutische Seminar, Bécs - Graz    A képzés helyszínei:  Szombathely – Waldorf Iskola  Velem – Camphill közösség lakóotthona    A  képzés tervezett időpontja:     1.      év: 2007. szeptembertől – 2008. júniusig, havonta egy, péntek déltől vasárnap délig tartó hétvége, összesen 10 alkalommal. 2.      év: 2008 szeptemberétől – 2009. júniusig havonta egy hétvége, és évente 2 köztes hétvégi tematikus munka, valamint a nyári szünetben 1 hetes műhelymunka, szervezett külföldi tapasztalatszerzés.  3.      év: 2009 szeptemberétől – 2010. júniusig havonta egy hétvége, és évente 2 köztes hétvégi tematikus munka, valamint a nyári szünetben 1 hetes műhelymunka, szervezett külföldi tapasztalatszerzés.   A képzésen résztvevőknek a helyszínen közös étkezést és egyszerű szállást biztosítunk.     A képzés teljesítésének feltételei:   A képzési napokon való részvétel. A képzés otthoni feladatinak vállalása és folyamatos elvégzése. Az éves zárómunkák elkészítése.   A képzésre való jelentkezés:   Jelentkezését kitöltött jelentkezési lap és mellékleteinek beküldésével   2007. május 31-ig teheti meg.    Mellékletként várjuk:  önéletrajzát és rövid, kézzel írott motivációs levelét arról, hogy mi keltette fel Önben az érdeklődést képzésünk iránt.   A jelentkezőket egyeztetett időpontban felvételi beszélgetésre hívjuk.    Címünk:  Gyógyítónevelés-képzés  Magyarországi Camphill Egyesület  9720. Velem, Kossuth u. 1Aki szeretne részt venni a képzésen, jelentkezési lapot és további részletes információt a www.camphill.hu honlapon talál, vagy a 06 30 748 77 90 telefonszámon, illetve a fenti postacímen kérhet.