Budapesti Gazdasági Főiskola

nyelvtanfolyam, nyelvtanulás

Vizsga bemutatása: angol gazdasági szaknyelvi (idegenforgalmi-vendéglátóipari), kétnyelvű (Gazdasági Szaknyelvi Vizsgarendszer, 2000.05.08.)angol gazdasági szaknyelvi (pénzügyi), kétnyelvű (Gazdasági Szaknyelvi Vizsgarendszer, 2000.05.08.)angol gazdasági szaknyelvi (üzleti), kétnyelvű (Gazdasági Szaknyelvi Vizsgarendszer, 2000.05.08.)francia gazdasági szaknyelvi (idegenforgalmi-vendéglátóipari), kétnyelvű (Gazdasági Szaknyelvi Vizsgarendszer, 2000.05.08.)francia gazdasági szaknyelvi (pénzügyi), kétnyelvű (Gazdasági Szaknyelvi Vizsgarendszer, 2000.05.08.)francia gazdasági szaknyelvi (üzleti), kétnyelvű (Gazdasági Szaknyelvi Vizsgarendszer, 2000.05.08.)japán gazdasági szaknyelvi (idegenforgalmi-vendéglátóipari), kétnyelvű (Gazdasági Szaknyelvi Vizsgarendszer, 2002.05.15.)japán gazdasági szaknyelvi (pénzügyi), kétnyelvű (Gazdasági Szaknyelvi Vizsgarendszer, 2002.05.15.)japán gazdasági szaknyelvi (üzleti), kétnyelvű (Gazdasági Szaknyelvi Vizsgarendszer, 2002.05.15.)német gazdasági szaknyelvi (idegenforgalmi-vendéglátóipari), kétnyelvű (Gazdasági Szaknyelvi Vizsgarendszer, 2000.05.08.)német gazdasági szaknyelvi (pénzügyi), kétnyelvű (Gazdasági Szaknyelvi Vizsgarendszer, 2000.05.08.)német gazdasági szaknyelvi (üzleti), kétnyelvű (Gazdasági Szaknyelvi Vizsgarendszer, 2000.05.08.)olasz gazdasági szaknyelvi (idegenforgalmi-vendéglátóipari), kétnyelvű (Gazdasági Szaknyelvi Vizsgarendszer, 2000.05.08.)olasz gazdasági szaknyelvi (pénzügyi), kétnyelvű (Gazdasági Szaknyelvi Vizsgarendszer, 2000.05.08.)olasz gazdasági szaknyelvi (üzleti), kétnyelvű (Gazdasági Szaknyelvi Vizsgarendszer, 2000.05.08.)orosz gazdasági szaknyelvi (idegenforgalmi-vendéglátóipari), kétnyelvű (Gazdasági Szaknyelvi Vizsgarendszer, 2001.09.03.)orosz gazdasági szaknyelvi (pénzügyi), kétnyelvű (Gazdasági Szaknyelvi Vizsgarendszer, 2001.09.03.)orosz gazdasági szaknyelvi (üzleti), kétnyelvű (Gazdasági Szaknyelvi Vizsgarendszer, 2001.09.03.)spanyol gazdasági szaknyelvi (idegenforgalmi-vendéglátóipari), kétnyelvű (Gazdasági Szaknyelvi Vizsgarendszer, 2000.05.08.)spanyol gazdasági szaknyelvi (pénzügyi), kétnyelvű (Gazdasági Szaknyelvi Vizsgarendszer, 2000.05.08.)spanyol gazdasági szaknyelvi (üzleti), kétnyelvű (Gazdasági Szaknyelvi Vizsgarendszer, 2000.05.08.) A vizsgarendszer államilag elismert, kétnyelvű gazdasági szaknyelvi nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzését teszi lehetővé alap, közép és felsőfokon. A vizsgarendszer alapfokon szóbeli vagy komplex (szóbeli és írásbeli), közép- és felsőfokon csak komplex vizsgákat tartalmaz. Alapfokon csak szóbeli vizsga is tehető. A beszédértés vizsga általában az írásbeli vizsgával egy napon, közvetlenül az írásbeli vizsga előtt vagy után van. A szóbeli és írásbeli vizsga időpontja független egymástól. Sikeres a vizsga akkor, ha az egyes részfeladatoknál szerzett pontok összege eléri az elérhető pontszám 60%-át, és egyik részfeladat eredménye sem 0 pont. A vizsga minden részét egy vizsgaidőszakban kell letenni, egyes vizsgarészek letétele alapesetben nem vihető át másik időszakra. Összefoglaló táblázat:         elérhető  sikeres vizsga szóbeli alapfok     szóbeli  50 30 komplex alapfok   írásbeli   szóbeli     80 48 komplex középfok  írásbeli beszédértés szóbeli     160 96 komplex felsőfok  írásbeli beszédértés szóbeli     180 108 Tudnivalók a beszédértés és az írásbeli vizsgáról:A vizsgázónak a vizsga megkezdése előtt igazolnia kell személyazonosságát az azonosítást egyértelműen lehetővé tevő fényképes okmánnyal: személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy jogosítvánnyal. Diákigazolvány erre a célra nem használható fel. A vizsgázónak a vizsgafolyamat egészében (minden vizsgarész előtt) azzal az igazolvánnyal kell igazolnia magát, amelynek számát a jelentkezési lapon megadta. Más igazolvány bemutatásával csak egy nyilatkozat kitöltése után vizsgázhat! A nyilatkozaton fel kell tüntetnie mind az eredetileg megadott, mind a vizsgára azonosítás céljából magával vitt igazolványának számát. A nyilatkozat aláírásával igazolja, hogy a vizsgára vitt okirat valóban az ő tulajdona, és tudomásul veszi, hogy vizsgaeredményét a Vizsgaközpont csak akkor köteles tudomására hozni, ha a vizsgára vitt igazolványát vagy az igazolványcsere dokumentumát a Vizsgaközpontban személyesen bemutatja, vagy ezek fénymásolatát a Vizsgaközpontnak levélben vagy faxon eljuttatja. Ha igazolványa a jelentkezés után kicserélésre kerül, még a vizsga előtt igazolhatja azt hivatalos dokumentumokkal, amelyeken mind a régi, mind az új okmány száma fel van tüntetve. A feladatok megoldása és javítása név nélkül történik, a név szerinti azonosításra késôbb, az Azonosító lap segítségével kerül sor. A vizsgafeladatokra tehát a vizsgázó nem írhatja rá a nevét, ellenkezô esetben vizsgája érvénytelen. Az írásbeli feladatokat fekete vagy kék színû tollal kell megírni. A ceruzával, illetve más színű tollal írt vizsgafeladatok nem értékelhetôk. Közép- és felsőfokon bizonyos feladatok megoldásánál szótárt lehet igénybe venni (ld. az egyes vizsgaszintek leírásánál). Csak nyomtatott, általános (tehát nem szaknyelvi) egy- vagy kétnyelvû szótár használható. A szótárban nem szerepelhetnek kézzel írt beírások. Elektronikus szótár nem használható. A vizsga során a teremfelügyelők utasításait kell követni. A feladatok megoldását a Megoldólapra kell rávezetni, a feladatok javításakor csak a Megoldólapon szereplő megoldások kerülnek javításra, a feladatlapon szereplőket nem veszik figyelembe. A vizsgázók a vizsgafeladatok megoldása után kitöltik a vizsgáról szóló ún. véleményezési lapot. Kitöltése névtelen és nem kötelező. Tudnivalók a szóbeli vizsgáról: A vizsga megkezdése előtt a vizsgázónak igazolnia kell magát az írásbeli vizsgánál leírt módon. A szóbeli vizsgán semmiféle segédeszköz nem használható. A vizsgafeladatok kézhez vétele után megfelelő felkészülési idő áll a vizsgázó rendelkezésére. Magára a vizsgafeladatra semmit nem szabad ráírni, az esetleges jegyzetekre egy erre a célra kapott külön papírlap használható. A vizsga befejeztével a vizsgafeladatot, valamint a jegyzeteket le kell adni a vizsgáztatónak. Tájékoztató füzet: A BGF NYTK Tájékoztató füzete részletesen tartalmazza a nyelvvizsgákkal kapcsolatos összes fontos tudnivalót. A füzet megvásárolható a vizsgaközpont irodájában ügyfélfogadási időben, valamint a vizsgahelyeken is. Akkreditált vizsgaközpont neve: Budapesti Gazdasági FőiskolaNyelvvizsga és Továbbképző Központ(akkreditált nyelvvizsga központ, az akkreditáció dátuma: 2000.05.08.) Cím: 1055 Budapest, Markó utca 29-31.Telefon: (1) 374-6295 Fax: (1) 374-6247 Web cím: http://www.bgf.nyelvvizsgak.hu »E-mail: info@bgf.nyelvvizsgak.hu »  Forrás: Budapesti Gazdasági Főiskola Szerkesztette: Turai Tímea