British Council Hungary

nyelvtanfolyam, nyelvtanulás

Nyelvvizsga bemutatása: angol általános, egynyelvű (University Of Cambridge ESOL, 2003.05.05.)angol általános, egynyelvű (University of Cambridge CELS, 2003.06.02.) A Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages) nyelvvizsgák az egész világon ismertek és számos ország egyetemei, munkaadói és oktatási intézetei elfogadják annak igazolásául, hogy megszerzõjük rendelkezik a kívánt angolnyelv-tudással. Évente több, mint egymillióan szerzik meg ezeket a vizsgákat azért, hogy javuljanak munkavállalási és továbbtanulási esélyeik, mert külföldi utazásra vagy munkavállalásra készülnek, vagy egyszerûen csak azért, mert nemzetközileg elismert nyelvvizsgán szeretnék nyelvtudásukat felmérni. Ezeket a nyelvvizsgákat mindenki megszerezheti, aki nem angol anyanyelvû. A Cambridge ESOL vizsgák rendszere az alábbi táblázatban láthatóan kapcsolódik az Európa Tanács által létrehozott hat-fokozatú nemzetközi skálához:   Cambridge ESOL vizsgák rendszere: Az Európa Tanács szintjei A1  A2  B1  B2 C1 C2 Cambridge Main Suite - KET PET  FCE CAE CPE BEC      Preli-minary Vantage  Higher   CELS     Preli-minary Vantage Higher   IELTS 1.0-9.0 1.0-9.0 1.0-9.0 1.0-9.0 1.0-9.0 1.0-9.0 YLE Tests Starters   Movers     Flyers                                                                                                                                                                                                               A Cambridge ESOL nyelvvizsgákat világszerte évente vizsgázók százezrei teszik le. A Main Suite (PET, FCE, CAE és CPE) és CELS már Magyarországon is államilag elismert nyelvvizsgák. A sikeres vizsgázók nemzetközileg elismert bizonyítványt kapnak, melynek érvényessége korlátlan, valamint egy államilag elismert bizonyítványt is, a magyar nyelvvizsgarendszerben elért szintnek megfelelően. A &quot Main Suite&quot : A Main Suite általános nyelvvizsgák négy szinten tehetők le a British Council magyarországi vizsgaközpontjában. A vizsgák a vizsgázók négy nyelvi alapkészségében (beszéd- és íráskészség, hangzó- és írott szöveg értése) való jártasságát mérik. Egy évben általában három alkalommal - márciusban, júniusban és decemberben - nyílik lehetőség e vizsgák letételére, a CPE-t kivéve, mely csak júniusban és decemberben tehető le. Az alábbi általános nyelvvizsgákat kínáljuk:    A Preliminary English Test (PET) olyan készségeket mér, melyek meglétére hétköznapi helyzetekben és munkatevékenységek során van a nyelvtanulóknak szükségük. A PET az állami alapfok megfelelője.    A First Certificate in English (FCE) egy magasabb, középfokú szintű vizsga, amely minden nyelvi készséget mér és amelyet nemzetközi üzleti életben és a világ számos oktatási intézményében is elismernek. Az FCE az állami középfok megfelelője. .    A Certificate in Advanced English (CAE), felsőfokú szintű nyelvtudás meglétét jelenti. A CAE vizsgát számos brit egyetem felvételi követelményként írja elő. Ezen a nyelvi szinten külföldi hallgatók tanulmányokat folytathatnak angol nyelven, és angol nyelvű szakképzési programokban vehetnek részt. A CAE vizsgabizonyítvány megszerzése a legmagasabb szintű, CPE vizsga megszerzésére is ösztönzőleg hat. A CAE az állami felsőfok megfelelője.    A Certificate of Proficiency in English (CPE) a Cambridge ESOL vizsgák legmagasabb szintű biyonyítványa. Brit egyetemek felvételi követelménye, valamint az üzleti és tudományos életben is hasznosítható. A CPE ugyancsak az állami felsőfok megfelelője. A British Council nyelvoktatási központja a PET, FCE, CAE és CPE nyelvvizsgákra felkészítő tanfolyamokat indít. Certificates in English Language Skills - CELS: A CELS moduláris nyelvvizsgákat a CCSE (Certificates in Communicative Skills in English) és az Oxford EFL nyelvvizsgákból fejlesztették ki és 2002-ben vezették be. A vizsgákat 16 éven felüli, nem angol anyanyelvű vizsgázók számára ajánljuk. A CELS vizsgák ideálisak azon vizsgázók számára, akik egyes készségekből erősebbek, például a befogadó vagy produktív készségeik fejlettebbek. A vizsgázók jelentkezéskor kombinálhatják a különböző szinteket és modulokat, amelyekben nagy eséllyel megfelelnek az előírt követelményszintnek. Ennek az a célja, hogy a vizsgázók bizonyítványt szerezhessenek arról, amit tudnak, anélkül, hogy &quot büntetést&quot kapnának azért, amit nem tudnak. A CELS vizsgák három szintje: CELS Preliminary, CELS Vantage és CELS Higher. A vizsgák négy modulból állnak (beszéd- és íráskészség, hangzó- és írott szöveg értése) és minden egyes sikeresen letett modulról bizonyítványt kap a vizsgázó.   Akkreditált vizsgaközpont neve: British Council Hungary(akkreditált nyelvvizsga központ, az akkreditáció dátuma: 2003.05.05.) Cím: 1068 Budapest, Benczúr utca 26.Telefon: (1) 478-4787 Fax: (1) 342-5728 Web cím: http://www.britishcouncil.hu »E-mail: information@britishcouncil.hu »  Forrás: British Council Hungary Szerkesztette: Turai Tímea