Boncmester

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

A boncmester országos intézetekben, egyetemeken, kórházakban, a rendőrkapitányságok egészségügyi osztályain, az igazságügyi orvostan területén, valamint a szakma egyéb jogilag szabályozott működési területén holttestek boncolását orvosi felügyelettel végzi. A holttestek rekonstruálásával, végtisztességre való előkészítésével és elszállításával kapcsolatos feladatokat önállóan végzi. A boncolást végző orvos által kitöltött és aláírt halottvizsgálati bizonyítvány kiadására jogosult. Feladata a kórszövettani vizsgálatra vett anyagok rögzítése, tárolása, valamint a boncolás és exhumálás folyamán egyéb anyagok előírt vizsgálatokra való biztosítása. A munkájával kapcsolatos adminisztrációs és dokumentációs feladatokat előírások szerint végzi. A halottvizsgálati bizonyítványban feltüntetett adatokon túl további felvilágosítást nem adhat. A munkakör betöltése elsősorban férfiak részére javasolt. [Hivatkozva a 6/1982 (VI. 12.) EüM rendeletre ,,A nők és a fiatalkorúak egészségének és testi épségének védelméről'' és az OMÜI 1984. évi Módszertani kiadványának — 2. számú mellékletére: Anyagmozgatási normák, amely a 2/1972. (I. 25.) KPM rendelet alapján készült.]