Bölcsödei szakgondozó

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

A bölcsődei szakgondozó emelt szintű végzettségű szociális szakember, aki bölcsődében vezetőként, illetve beosztott szakgondozónőként végzi a 0–3 éves korú gyermekek ellátását, a gyermekvédelmi szakellátás gyermekotthonaiban vezetőhelyettesként, csoport- és részlegvezetőként, illetve beosztott szakgondozónőként dolgozhat. Feladatkörén belül alkalmazza a kisgyermek fejlesztése érdekében a pedagógiai, nevelési módszereket, holisztikus egészségügyi szemléletével figyelemmel kíséri a rábízott gyermekek pszichoszomatikus fejlődését. Felelős a gyermekek magas színvonalú ellátásáért, illetve a rábízott intézmény dolgozóinak folyamatos szakmai továbbképzéséért, a szakmai munka irányításáért, színvonalának folyamatos emeléséért. Kapcsolatot alakít ki a gyermekek szüleivel, együttműködik a csecsemő és kisgyermek gondozása-nevelése közben a napközbeni ellátást segítő pedagógussal, pszichológussal, gyógypedagógussal, orvossal, az egészségügyi, a szociális alapellátás és más gyermekintézmények – elsősorban óvodák – szakembereivel. Irányítja és végzi az intézmény adminisztrációs és dokumentációs munkáját. A bölcsődei szakgondozói foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok: 1. Irányítja és végzi a csecsemő- és kisgyermek szükségleteit figyelembe vevő gondozási és nevelési tevékenységet. 2. Irányítja a vezetése alá tartozó intézmény szervezeti egységeit és közreműködik a működtetéséhez szükséges személyi feltételek biztosításában 3. Irányítja a vezetése alá tartozó intézmény tárgyi feltételeinek megteremtését és közreműködik azok higiénikus, biztonságos és balesetmentes működtetésében. 4. Kapcsolatot tart és együttműködik a gyermek családjával. 5. Együttműködik más intézmények szakembereivel. 6. Elvégzi a munkájával kapcsolatos adminisztrációt.