BME Nyelvvizsga

nyelvtanfolyam, nyelvtanulás

A nyelvvizsga központhoz akkreditált nyelvvizsgák: angol általános, kétnyelvű (BME NYELVVIZSGÁK, BME Általános nyelvvizsga, 2000.07.17.)francia általános, kétnyelvű (BME Nyelvvizsgák, BME Általános nyelvvizsga, 2000.07.17.)holland általános, kétnyelvű (BME Nyelvvizsgák, BME Általános nyelvvizsga, 2000.07.17.)magyar általános, egynyelvű (BME Nyelvvizsgák, BME Általános nyelvvizsga, 2000.07.17.)német általános, kétnyelvű (BME Nyelvvizsgák, BME Általános nyelvvizsga, 2000.07.17.)olasz általános, kétnyelvű (BME Nyelvvizsgák, BME Általános nyelvvizsga, 2000.07.17.)orosz általános, kétnyelvű (BME Nyelvvizsgák, BME Általános nyelvvizsga, 2000.07.17.)spanyol általános, kétnyelvű (BME Nyelvvizsgák, BME Általános nyelvvizsga, 2000.07.17.) Államilag elismert általános kétnyelvű nyelvvizsgák angol, francia, holland, német, olasz, orosz és spanyol nyelvből ALAPFOK Szint Feladat típusa Részfeladatok Feladatok száma Idő  Pontszám Szóbeli: (A)             Beszédkészség       45     személyes beszélgetés 5-6 kérdés 3 perc       beszélgetés kép/ek alapján 5 - 6gondolati egység 5 - 6 perc       szituációs feladat   3 - 4 perc     Hallás utáni értés             jegyzetkészítés 5 címszó kb. 20 perc 25     igaz-hamis választásos feladat 10 állítás   20 Írásbeli: (B)             Íráskészség             lyukas szöveg kiegészítése adott egységgel 15 inform. egység 15 perc 15     irányított fogalmazás (levél)* 4 szempont 65 perc 30   Olvasott szöveg értése             kérdésekre válaszadás* 10 inform. egység   30     információközvetítés magyarul* 5 inform. egység   15 * nyomtatott szótár használata megengedett, a szótárt a vizsgázó hozza magával A vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó az egyes részvizsgákon elérhető pontszámok min. 60%-át teljesítette.A sikeres vizsgáról/részvizsgáról a vizsgázó bizonyítványt kap. Államilag elismert általános kétnyelvű nyelvvizsgák angol, francia, holland, német, olasz, orosz és spanyol nyelvből     KÖZÉPFOK Szint Feladat típusa Részfeladatok Feladatok száma Idő Pontszám Szóbeli: (A)             Beszédkészség       60     személyes beszélgetés 6-7 kérdés 4 - 5 perc       beszélgetés kép/ek alapján 5 – 6 gondolati egység 5 - 6 perc       szituációs feladat   3 - 4 perc     Hallás utáni értés             jegyzetkészítés 5 címszó kb. 20perc 30     igaz-hamis választásos feladat 10 állítás   30 Írásbeli: (B)             Íráskészség             lyukas szöveg kiegészítése. adott egységgel 20 kiegészítés 45 perc 10     feleletválasztós tesztfeladatok 30 kiegészítés   15     irányított fogalmazás (levél)* 4 szempont 160 perc 35   Olvasott szöveg értése             szövegrészek / állítások összekapcsolása* 5 hozzárendelés   10     kérdésekre válaszadás* 10 inform. egység   20     fordítás idegen nyelvről magyar nyelvre*     30 * nyomtatott szótár használata megengedett, a szótárt a vizsgázó hozza magával A vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó az egyes részvizsgákon elérhető pontszámok min. 60%-át teljesítette.A sikeres vizsgáról/részvizsgáról a vizsgázó bizonyítványt kap. Államilag elismert általános kétnyelvű nyelvvizsgák angol, francia, holland, német, olasz, orosz és spanyol nyelvből     FELSŐFOK Szint Feladat típusa Részfeladatok Feladatok száma Idő Pontszám Szóbeli: (A)             Beszédkészség       75     személyes beszélgetés 6-8 kérdés 5 - 8 perc       önálló témakifejtés kép/ek alapján egy téma 5 - 6 perc       szituációs feladat   5 perc     Hallás utáni értés             jegyzetkészítés 10 inform. egység 30 perc 40     igaz-hamis választásos feladat 10 állítás   20 Írásbeli: (B)             Íráskészség             feleletválasztós tesztfeladatok 10 kiegészítés 40 perc 10     lyukas szöveg önálló kiegészítése 10 kiegészítés   15     lyukas szöveg kiegészítése adott egységgel 5 kiegészítés   5     irányított fogalmazás* 4 szempont 180 perc 45     magyar szöveg tömörítése idegen nyelvre* 5 szempont   30   Olvasott szöveg értése             szövegrészek / állítások összekapcsolása* 8 - 12 hozzárendelés   20     kérdésekre válaszadás* 8 - 12 inform. egység   40 * nyomtatott szótár használata megengedett, a szótárt a vizsgázó hozza magával A vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó az egyes részvizsgákon elérhető pontszámok min. 60%-át teljesítette.A sikeres vizsgáról/részvizsgáról a vizsgázó bizonyítványt kap.  Akkreditált Nyelvvizsgaközpont: BME Nyelvvizsgaközpont(akkreditált nyelvvizsga központ, az akkreditáció dátuma: 2000.07.17.) Cím: 1111 Budapest, Egry József utca 1.Telefon: (1) 463-3132 Fax: (1) 463-3121 Web cím: http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/index.html »E-mail: info@nyi.bme.hu » Forrás: BME Nyelvvizsgaközpont Szerkesztette: Turai Tímea