Az új szabályok ismerője - A vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző

felnőttképzés, felsőfokú szakképzés, FSZ, OKJ, szakmakereső, felnőttoktatás

Ez a szakma nem arról szól, hogy miként packázzunk egy hozzánk betérő ügyféllel, hanem hogy az állandóan változó aktuális törvények alkalmazásával hogyan tegyük ésszerűbbé világunkat, annak érdekében hogy a társadalom egyre működőképesebb legyen. A vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző – a hosszú név ellenére nagyjából mégis egyetlen foglalkozást jelent, ahol a munkakörök három fő típusa is megnevezésre kerül, de mindegyik vámszakmai, jogi érdeklődést feltételez, ahol az egyedárusággal kapcsolatos tudnivalók is fontos szerepet játszanak. A pénzügyi terminológia szerint az egyedáruság által az állam a gazdasági folyamatok bizonyos pontján, legyen az a termelés, a forgalom vagy a fogyasztás, az árképzést megragadja, és ezáltal jövedelmet biztosít a maga számára. Mindezt úgy lehet érteni, hogy ennek a szakmának a képviselői fontos feladatot látnak el egy-egy adott állam gazdasági életében, amelyhez sok jogi és pénzügyi ismeret szükséges. Gazdaság, jog, vám és jövedéki ismeretek A középszintű OKJ-szakképesítés időtartama a legtöbb helyen tíz hónap és másfél esztendő között van. A tantárgyak között jó néhány gazdasági és jogtudományi tanegység van, rajtuk kívül vám- és jövedéki ismeretek ügyvitel, illetve áruosztályozási és áruismereti tudnivalók. - Engem egyszerűen egy biztos megélhetést és jövőt nyújtó pálya érdekelt, az, hogy hivatalnoki tevékenységet kell végeznünk, sosem zavart – mondja Éder Gabriella, aki ebben a munkakörben dolgozik három esztendeje. A tanfolyamon sok jogi tudnivalót kell elsajátítanunk, amelyeket munkavégzés közben sem árt frissíteni, hiszen évről-évre változnak a jog és a vámszabályok. Kicsit olyan ez a munka, mintha mi magunk is részesei lennénk annak, hogy szabályozzuk az ország gazdasági vérkeringését. A Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintézés témakörei közé rengeteg ismeret tartozik. Aki ezt a munkát lelkiismeretesen szeretné végezni, annak ismernie kell a jövedéki engedéllyel végezhető tevékenységek alapvető szabályait, a vámjog és a vámkódex felépítését, történetét. Speciális törvénykezéssel kapcsolatos ismeretek birtokában képes meghatározni az egyéni személy, a közösségben letelepedett személy, az adós, valamint az ügyfél jogi fogalmát, mivel ők azok, akikkel munkája során kapcsolatba kerül. Tisztában van természetesen az adózási rendszerrel is, ismeri az adójog fogalmát, és ezen belül, hogy szakszerűen intézkedhessen, az anyagi és eljárásjogi szabályokat is. Nem lehet számára közömbös, hogy a vámkódex hatályai meddig terjednek ki. Különösen fontos hogy ismerje a jövedéki törvényekkel kapcsolatos ügymeneteket, ezen belül, az éppen érvényes adótörvények szerint eljáró szervek hatáskörét és illetékességét is precízen meg tudja határozni, hogy a vámeljárások lefolytatásának általános menete során össze ne keveredjenek a szükséges okmányok.   Új vámtarifák, Uniós jogforrások Mivel tisztában van azzal, hogy nálunk jelenleg a szó tágabb értelmében véve a következő pénzügyi egyedáruságok, illetőleg jövedékek állnak fenn: dohányjövedék, sójövedék, lottójövedék, italmérési jövedék és a szeszegyedáruság behozatala,  ezekhez a területekhez különösen jól kell értenie, így nem okozhat számára problémát annak meghatározása sem, hogy például mi minősül pezsgőnek és köztes alkoholterméknek, és milyen meghatározás szerint történik a vámtarifa besorolás az ilyen dolgok esetében. Aki ezen a pályán tevékenykedik, annak nemcsak a hazai viszonylatokkal kell tisztában lennie, hanem természetesen tágabb körökben is, így néhány éve, a csatlakozás óta, az Európai Unió jogforrásainak rendszerét is meg kell tudnia határozni, és hogy azon belül milyen. Rendeletek, irányelvek biztosítják a rendszer működőképességét. A közigazgatási hatósági eljárás alapelvei, az adatvédelmi rendelkezések és az elektronikus ügyintézésére vonatkozó tudnivalók pedig már csak néhány szükséges plusz tudnivaló ezekhez a témakörökhöz. Emelkedő fizetések A munkavégzés során állandóan előtérbe kerülnek a gazdaság és a  jog kérdései, ennél fogva a vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintézőnek nap mint nap együtt kell élnie olyan fogalmakkal, amelyeket az ember akkor hall, ha egész életét egy jogászi irodában tölti. - Azért nem ördöngös dolgok ezek – nyugtat Éder Gabriella. Kezdetben nekem is kicsit káprázott a szemem a különféle, nyakatekertnek tűnő biztosítási intézkedések szabályairól, eljárási költségekről, meg költségmentességekről szóló hivatalos dokumentumok halmait látva, de az ember könnyen beletanulhat, csak némi gyakorlat kell hozzá. Napjaink különben teljesen átlagosan telnek, a társaság jó a pénz persze lehetne több is, de nem panaszkodom, mert itt a szakmában töltött idő arányában meredeken nő a fizetés, kezdőként nettó százharminc ezer forint felett kapok, erre még sok túlóra is jöhet, ha az ember vállalja. PG