Az egyenlő bánásmód követelménye

oktatáspolitika, pedagógia, nevelés

A közoktatásban minden gyermeknek, tanulónak joga, hogy vele összehasonlítható helyzetben levő más személyekkel azonos feltételek szerint részesüljön velük azonos színvonalú ellátásban.