Az egészségügyi asszisztens

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

Az egészségügyi pályán való elhelyezkedés feltétele – túl azon, hogy az ember lehetőleg ne ájuljon el a vér látványától vagy egy csúnya sebtől – az, hogy otthonosan mozogjon abban a fehérköpenyes világban, amelynek a közelébe a legtöbb ember általában nem saját jószántából szokott kerülni. Az általános asszisztens az orvos mindenesének, jobb kezének tekinthető. Neki kell biztosítania azokat az anyagokat, eszközöket, amelyekkel a doktor dolgozik, gondoskodnia kell az érzékeny műszerek tisztántartásáról, esetleges javíttatásáról a röntgengépektől egészen a fapálcikákig. Minden vizsgálat során együtt kell működnie az orvossal, sőt nemegyszer az is előfordulhat, hogy maga végzi a kezelést, persze nem a szívműtéteket vagy a hasonló fontosságú eseményeket, hanem az egyszerűbb, de nem jelentéktelen vizsgálatokat, így hát felelőssége is esetenként roppant komollyá válhat! Mindamellett egyfajta pszichológusként, lelki tanácsadóként is közre kell működnie a gyógyítás során, hiszen az ő feladata az, hogy megnyugtassa a betegeket, akik gyakran súlyos problémákkal fordulnak orvoshoz. Ez érzelmi megterhelést jelenthet az asszisztens számára is. A jó kommunikációs készség, a kedves és figyelmes hozzáállás tehát nem hiányozhat a kelléktárukból, hiszen nekik kell egyben a megtestesült reménységnek is lenniük a betegekkel való kapcsolat során – lehetőleg pozitív, önbizalmat adó magatartást sugározva számukra. A vizsgálatok lefolyásáról és eredményeiről számítógépes vagy kézzel írt nyilvántartást kell tudnia vezetni, ami szintén nagy figyelmet és gyors reakcióképességet jelent, hiszen a teljes terápiás adminisztráció lebonyolítása az ő vállán nyugszik. Az egészségügyi általános asszisztensi feladatokon túl kezdődnek a különféle szakfeladatok, amelyeket az eltérő képesítéseket nyújtó intézményekben lehet elsajátítani. Ezeknek a tanfolyamoknak az elvégzése mind érettségihez kötött, vannak közülük olyanok is, amelyeknek teljesítése egészségügyben szerzett tapasztalatot is igényel. Gyógyszerkiadó szakasszisztens A hagyományos szakiskolai alapképzés az utóbbi tíz-tizenöt évben alapvető változásokat hozott, mivel az általános asszisztensoktatás mellett a megváltozott követelmények miatt úgynevezett híd-programok is indultak a korábban végzettek, illetve a már munkában lévők felzárkóztatására. A szakasszisztensi képzések időtartama általában két, három esztendő. - Nekem néhány éve, amikor végeztem, még tizennyolc hónapig tartott az iskola – mondja Király Melinda, gyógyszerkiadó szakasszisztens –, amiből tíz hónap volt az elmélet, és nyolc hónap a terepmunka, vagyis amikor egy gyógyszertárban kellett lennünk. A tananyag szerintem most sem változott, csak a gyakorlati idő lett több, ami érthető, hiszen itt felelősségteljes tevékenységről van szó, amibe nem lehet csak úgy, minden felkészülés nélkül belekezdeni. A gyógyszerkiadó szakasszisztens feladatai közé számos adminisztratív és ügyviteli intézkedés is tartozik, talán több is, mint a hasonló egészségügyi pályáknál általában, hiszen ellenőriznie kell a gyógyszerek dokumentáris és tárolási adatait, valamint a lejárati időkkel és az aktuálisan forgalomból kivont termékekkel is tisztában kell lennie. A gazdasági hozzáértésen és az állandó papírmunkákon túl a gyógyszerész felügyelete mellett segédkezniük kell a gyógyszer előállításnál és kiadásnál is – az utóbbi szakszerű neve: expediálás – valamint meg kell tanulnia a porosztás, kúpöntés, gyúrás, a különféle típusú mérlegeken történő mérés és a pirulakészítések tudományait is. Szemészeti szakasszisztens A szemészeti szakasszisztens rendkívül kényes területtel – szemünk világával – foglalkozik, illetve azokkal az emberekkel, akik látószerveik meghibásodása miatt kénytelenek orvoshoz menni. Az ő esetükben különleges körültekintés és talán még magasabb fokú empátia szükséges, mint általában. - Nálunk elsőrendű követelmény az udvariasság, hiszen a hozzánk forduló betegek pszichikailag talán még rosszabb helyzetben érzik magukat, mint a legtöbb gyógyászati ellátásnál. Én jobban szeretem bíztatni őket, és reményeket táplálni beléjük a látásélesség meghatározási vizsgálatoknál, illetve amikor visszajárnak a kezelésekre – vallja Kiss Éva szemészeti szakasszisztens. - Két éves szaktanfolyamot végeztem egy budapesti intézményben, ahol elég magas szintű elméleti és gyakorlati oktatást kaptunk. Meg kellett tanulnunk a látásrehabilitációs eszközök helyes használatát, a különféle látótér-vizsgálati eljárásokat, és persze a biológia orvosi ismereteinek elég széles területét, amelyek a szemészethez kapcsolódnak, és ez nem kevés befektetett energiát jelentett számomra. Nagyon szeretem ezt a pályát, talán csak a rengeteg dokumentálási munka okoz néha elég nagy fáradtságot, még hosszú évek után is. Klinikai fogászati higiénikus A klinikai fogászati higiénikus a fogorvos legfontosabb segédje, akinek nem csak a fájdalmas húzásoknál fúrásoknál és töméseknél kell rendelkezésre állnia, hanem behatóan ismernie kell a legkülönfélébb szájsebészeti problémákat is. „Régen az egyszerű felcser vagy a borbély is tudott fogat húzni, ma már ahhoz, hogy a korszerű eszközökkel végrehajtott eljárásokat végrehajtsuk, egy orvos mellett dolgozó asszisztensnek is tisztában kell lennie az anatómia, a szájhigiéné, és a fogászati problémák megelőzőséhez elengedhetetlen, úgynevezett prevenciós eljárásokkal. – mondja Kakuk Júlia, aki nem régen végzett egy két éves tanfolyamon, amelyhez hasonlóak szerencsére Budapesten és az ország legnagyobb városaiban könnyen megtalálhatók. Változó a jövedelem Végül, de nem utolsósorban, vizsgáljuk meg, hogy milyen keresetre számíthatnak azok, akik az említett pályákat választják. A gyógyszeripar, utóbbi évtizedekben történő fellendülése miatt a gyógyszerkiadó szakasszisztensek fizetései meghaladják az egészségügyben elérhető ezirányú legmagasabb lehetőségeket, főként akkor, ha valamilyen magángyógyszertár alkalmazottjai lesznek. Azonban más esetekben is jellemző lehet, hogy az itt tevékenykedő dolgozók hat óra munkával is többet kereshetnek néhány éves praxis után, mint általában az egészségügyi asszisztensi pálya szinte bármelyik területén. Jelen pillanatban a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege az egészségügynek ezeken a területein az E-kategóriás besorolást jelenti, ami, akárhogy is nézzük bizony nem mondható kielégítőnek. Számolni lehet azonban azzal is, hogy a jövőben az asszisztensi pályák talán minden szempontból megbecsültebbé fognak válni. PV