Árvaellátás

munkahely

Az árvaellátás célja, hogy az árván maradt gyermek is képes legyen eleget tenni tankötelezettségének, illetve lehetősége legyen a továbbtanulásra. A törvényben meghatározott személy halála napjától kezdődően a gyermek 16. életévének betöltése napjáig jár. Amennyiben a gyermek köz- vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul, az árvaellátás a tanulmányok tartamára, de legfeljebb a huszonötödik életév betöltéséig továbbra is jár. Ha a jogosultság megszűnése előtt a gyermek megrokkant, ennek tartamára az árvaellátás életkorra tekintet nélkül megilleti.Iskolai tanulmányok címén azt a gyermeket is megilleti az árvaellátás, aki a nappali oktatás rendje szerint szervezett felnőttoktatás keretében folytat tanulmányokat. Azokat a tanulókat is megilleti továbbá az árvaellátás, akik illetve betegségük, testi vagy szellemi fogyatékosságuk miatt tanulmányait magántanulóként végzik (az iskola igazolása szükséges).Az árvaellátásra való jogosultságot nem érinti, ha a középiskola tanulójának a tanulói jogviszonya, illetőleg a felsőoktatási intézmény hallgatójának a hallgatói jogviszonya az oktatási intézmény igazolása szerint a tanuló, illetőleg hallgató betegsége vagy szülése miatt szünetel.