ARMA szaknyelvvizsga

nyelvtanfolyam, nyelvtanulás

Vizsga bemutatása: angol katonai szaknyelvi, kétnyelvű (ARMA katonai szaknyelvi vizsga, 2001.10.01.)francia katonai szaknyelvi, kétnyelvű (ARMA katonai szaknyelvi vizsga, 2001.10.01.)horvát katonai szaknyelvi, kétnyelvű (ARMA katonai szaknyelvi vizsga, 2003.05.26.)német katonai szaknyelvi, kétnyelvű (ARMA katonai szaknyelvi vizsga, 2002.06.03.)olasz katonai szaknyelvi, kétnyelvű (ARMA katonai szaknyelvi vizsga, 2001.10.01.)orosz katonai szaknyelvi, kétnyelvű (ARMA katonai szaknyelvi vizsga, 2001.10.01.)szerb katonai szaknyelvi, kétnyelvű (ARMA katonai szaknyelvi vizsga, 2003.05.26.)szlovák katonai szaknyelvi, kétnyelvű (ARMA katonai szaknyelvi vizsga, 2003.05.26.)ukrán katonai szaknyelvi, kétnyelvű (ARMA katonai szaknyelvi vizsga, 2003.05.26.) A ZMNE Nyelvvizsgaközpont szóbeli (&quot A&quot ), írásbeli (&quot B&quot ) és komplex (&quot C&quot ) nyelvvizsgákat szervez alap-, közép- és felsőfokon. Az írásbeli vizsga feladatai:Alapfok: 1. 20 itemből álló nyelvtani, lexikai feleletválasztós teszt 15 pont Megengedett idő: 20 perc. Szótár nem használható. 2. Szövegértés 15 pont (1000n terjedelmű szakmai szöveg elolvasása után magyar kérdésekre magyar nyelven kell válaszolni.) Szótár használható. 3. Irányított fogalmazás 20 pont (Két szakmai téma közül az egyik témáról kell 8-10 mondatos fogalmazást írni megadott szempontok alapján.)Szótár használható. A 2., 3. feladatra megengedett idő: 90 perc Max. pontszám: 50 pont Megfelelt: 30 ponttól Középfok: 1. 50 itemből álló nyelvtani, lexikai feleletválasztós teszt 15 pont Megengedett idő: 30 perc. Szótár nem használható. 2. Szövegértés 20 pont (1500–1800n terjedelmű szakmai szöveg elolvasása után magyar kérdésekre magyar nyelven kell válaszolni.) Szótár használható. 3. Fordítás magyarról idegen nyelvre 25 pont (500n terjedelmű magyarnyelvű általános szöveg fordítása idegen nyelvre) Szótár használható. 4. Irányított fogalmazás 20 pont (Két szakmai téma közül az egyik témáról kell 13–15 mondatos fogalmazást írni megadott szempontok alapján.) Szótár használható. A 2., 3., 4. feladatra megengedett idő: 180 perc Max. pontszám: 80 pont Megfelelt: 48 ponttól Felsőfok: 1. 50 itemből álló nyelvtani, lexikai feleletválasztós teszt 15 pont Megengedett idő: 30 perc. Szótár nem használható. 2. Tömörítés 30 pont (1800–2000n terjedelmű magyar szakmai szöveg tömörítése idegen nyelven a megadott szempontok figyelembevételével) Szótár használható. 3. Fordítás magyar nyelvre 25 pont (1500–1600n idegennyelvű szakmai szöveg fordítása magyar nyelvre) Szótár használható. 4. Irányított fogalmazás 20 pont (Két szakmai téma közül az egyik témáról kell 18–20 mondatos fogalmazást írni megadott szempontok alapján.) Szótár használható. A 2., 3., 4. feladatra megengedett idő: 210 perc Max. pontszám: 90 Megfelelt: 54 ponttól A szóbeli vizsga feladatai: Alapfok: idő kb. 10 percáltalános társalgás 3-4 perc szakmai társalgás 2–3 perc képleírás (két húzott kép közül az egyik kiválasztott kép leírása monológ formájában) 2–3 perc szituáció (egy húzott szituáció eljátszása a vizsgáztatóval). 1-2 perc Max. pontszám: 90 Megfelelt: 54 ponttól Középfok:   idő kb.15 perc (1.,2.,3. feladat) általános társalgás 4–5 perc szakmai társalgás 5–6 perc véleménykifejtés (problémafelvető, szakmai témáról pro vagy kontra vélemény kifejtése, alátámasztása) 3–4 perc gépi hang értése (az elsõ 1000–1200n terjedelmű hanganyag háromszori meghallgatása és a hozzá kapcsolódó magyar nyelvű kérdések megválaszolása magyarul a második 600–800n terjedelmű hanganyag háromszori meghallgatása és a feleletválasztós feladatlap kitöltése). Mindkét gépi hangértési feladat általános szövegeket tartalmaz. kb. 30 perc Max. pontszám:90 Megfelelt: 54 ponttól Felsőfok:   idő kb. 20 perc (1.,2.,3. feladat) általános társalgás 5–6 perc szakmai társalgás 8–10 perc véleménykifejtés (problémafelvető, szakmai témáról pro vagy kontra vélemény kifejtése, alátámasztása) 4–5 perc gépi hang értése (az elsõ 1400–1600n terjedelmű hanganyag kétszeri meghallgatása és a hozzá kapcsolódó magyarnyelvű kérdések megválaszolása magyarul a második 800–1000n terjedelmű hanganyag kétszeri meghallgatása és a feleletválasztós feladatlap kitöltése). Mindkét gépi hangértési feladat általános szövegeket tartalmaz. kb. 30 perc Max. pontszám: 105 Megfelelt: 63 ponttól Akkreditált vizsgaközpont neve: ZMNE Nyelvvizsgaközpont(akkreditált nyelvvizsga központ, az akkreditáció dátuma: 2001.10.01.) Cím: 1101 Budapest, Hungária körút 9-11.Telefon: (1) 432-9094 Fax: (1) 432-9137 Web cím: http://www.zmne.hu/tanszekek/Nyelvvizsga_kp/nyito »E-mail: varnaine@zmne.hu » Forrás: ZMNE NyelvvizsgaközpontForrás: Turai Tímea