Ápoló

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

A munkaterület rövid, jellemző leírása Az ápoló az ápolást nyújtó munkacsoport tagja. Tevékenysége során elvégzi a rábízott beteg és családja ápolásával kapcsolatos ápolási feladatokat. Ezen belül segíti a különböző életkorú beteg/egészséges embert fiziológiás és magasabb rendű szükségleteinek kielégítésében. Közreműködik az egészség megőrzésében, az egészséges életmód kialakításában. A beteg állapotának és igényeinek megfelelően segítséget nyújt a mozgásban, pihenésben, táplálkozásban, higiénében, a kiválasztási funkciók, megfelelő testhőmérséklet megtartásában és az oxigénszükséglet biztosításában. Szakápolási feladatokat lát el a különböző szervrendszerek betegségeiben szenvedő betegek körében. Munkája során alkalmazza a fiziológiai, kórélettani és klinikai ismereteit. Megfigyeli és értelmezi a beteg tüneteit. Munkája során kapcsolatot tart a beteggel, hozzátartozókkal és az ápolási csoport tagjaival. Tevékenységét az ápolási folyamat, az ápoláslélektan és ápolásetika alapelvei szerint szervezi. A rábízott betegek ápolására ápolási tervet készít. Vezeti a munkájával kapcsolatos ápolási dokumentációt. Készenlétben tartja az ápolást segítő eszközöket, textíliákat, kötszereket. Biztonságos ápolási környezetet teremt, kezeli a fertőző anyagokat, eszközöket. Írásos orvosi elrendelésre elvégzi a gyógyszereléssel kapcsolatos feladatokat a szájon át, bőrön át, nyálkahártyán át adható gyógyszerek vonatkozásában, valamint subcutan, intracutan, intramuscularis injekciót ad, segít az orvosnak az intravénás injekció beadásánál. Előkészíti az eszközöket infúziós és transzfúziós terápiához, írásos orvosi elrendelésre elvégzi az infúzió bekötését. Felkészíti a beteget a különböző diagnosztikus és terápiás beavatkozásokhoz. Előkészíti a szükséges eszközöket a különböző eszközös és laboratóriumi vizsgálatokhoz, valamint a diagnosztikus és terápiás beavatkozásokhoz. Segédkezik a laboratóriumi és eszközös vizsgálatok kivitelezésében. Elvégzi a kompetencia körébe tartozó diagnosztikus és terápiás beavatkozásokat. Szükség esetén elsősegélyt nyújt. Végzi a haldoklóval kapcsolatos ápolási teendőket, a halott körüli teendőket ellátja. Alkalmazza az orvosi szakkifejezéseket szóban és írásban. Informatikai és információközlő eszközöket használ. Prevenciós és rehabilitációs feladatokat lát el. Végzi a különböző életkorú emberek gondozását. Részt vesz a beteg és a hozzátartozó betegségmegelőzésre, egészségfejlesztésre és az ápolási feladatokkal kapcsolatos ismeretekre vonatkozó oktatásában. A beteg és a hozzátartozó részére megfelelő tájékoztatást ad a kompetencia szintnek megfelelően. Folyamatosan fejleszti ismereteit. Munkavégzése során betartja a tűz- és balesetvédelmi szabályokat. A munkavégzés területei: a) Egészségügyi szolgáltatás Egészségügyi szolgáltatás Fekvőbeteg-szakellátás: – kórházak különböző fekvőbetegosztályai, – egyéb fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató, – ápolási intézet. Járóbeteg-szakellátásban: – szakorvosi rendelőintézet, – szakambulancia, – egyéb szakrendelések, – otthoni szakápolás. Egészségügyi alapellátásban: – háziorvosi ellátás, – foglalkozás-egészségügyi szolgálat: b) Szociális szolgáltatás: Szociális szolgáltatás: – házi segítségnyújtás területén, – idősek klubjában, – gondozási központban, – fogyatékosok nappali intézményében, – pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményében, – bentlakást nyújtó intézményben, – lakóotthonban.