Ápolási asszisztens

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

Az ápolási asszisztens az ápolói munkacsoport tagja. Tevékenysége során elvégzi a rábízott betegek ápolásával kapcsolatos alapápolási feladatokat. Ezen belül segíti a különböző életkorú beteg/egészséges embert fiziológiás és magasabb rendű szükségletei kielégítésében. A beteg állapotának és igényeinek megfelelően segítséget nyújt a mozgásban, pihenésben, táplálkozásban, higiénében, a kiválasztási funkciók, megfelelő testhőmérséklet megtartásában és az oxigénszükséglet biztosításában. Előkészíti a szükséges eszközöket a különböző eszközös és laboratóriumi vizsgálatokhoz, valamint a diagnosztikus és terápiás beavatkozásokhoz. Segédkezik a laboratóriumi és eszközös vizsgálatok kivitelezésében. Segítséget nyújt a diagnosztikus és terápiás eljárások kivitelezésénél az ápolónak/orvosnak. Munkáját az ápolási folyamat alapelvei szerint szervezi. Biztonságos ápolási környezetet teremt, a szabályoknak megfelelően kezeli a fertőző anyagokat, eszközöket. Tárolja az ápolást segítő eszközöket, textíliákat, kötszereket. Ápolói felügyelet mellett, írásos orvosi elrendelésre elvégzi a gyógyszereléssel kapcsolatos feladatokat a szájon át, bőrön át, nyálkahártyán át adható gyógyszerek vonatkozásában, valamint subcután Insulin injekciót ad. Megfigyeli és értelmezi a beteg tüneteit, jelzi a fiziológiástól eltérőket. Munkája során alkalmazza fiziológiai, kórélettani és klinikai ismereteit. Az ápolási csoport tagjaként részt vesz – a különböző életkorú – rászorulók gondozásában. Kommunikál a beteggel, hozzátartozókkal és az ápolási csoport tagjaival. Vezeti a munkájával kapcsolatos ápolási dokumentációt. Ellátja a halottal kapcsolatos teendőket. Szükség esetén a balesetet szenvedőt elsősegélyben részesíti. Alkalmazza az orvosi szakkifejezéseket szóban és írásban. Informatikai és információközlő eszközöket alkalmaz. Munkáját az ápoláslélektan és ápolásetika alapelvei szerint végzi. Folyamatosan fejleszti ismereteit. Munkavégzése során betartja a munkavédelmi, tűz- és balesetvédelmi szabályokat. A szakképesítéssel betölthető munkakörök és szakterületek a) egészségügyi szolgáltatás: egészségügyi szolgáltatás: – kórházak különböző osztályain, – egyéb fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál, – ápolási intézetben b) szociális szolgáltatás: szociális szolgáltatás: – házi segítségnyújtás területén, – idősek klubjában, – gondozási központban, – fogyatékosok nappali intézményében, – pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményében, – bentlakást nyújtó intézményben, – lakóotthonban.