Amit a könyvelőnek a pénzmosás ellen tenni kell

adótanfolyam

Az érintett megbízottakra, illetőleg vállalkozókra a törvény kötelezettségeket írt elő, melyek a következők: belső szabályzat készítése, az ügyfél azonosítása, a pénzmosásra utaló adat, tény bejelentési kötelezettsége, alkalmazottak kioktatatási kötelezettsége, iratmegőrzési kötelezettség.A törvény hatálybalépését követően elkészített pénzmosási szabályzathoz a Könyvvizsgálói Kamara és a Pénzügyminisztérium segítséget nyújtott, azt az érintetteknek az ORFK-hoz továbbítaniuk is kellett. Ezzel azonban nem fejeződött be a pénzmosás megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos feladat. Erre is folyamatosan gondot kell fordítani, még abban az esetben is, ha azóta egyetlen pénzmosásra utaló adat vagy tény nem került bejelentésre. Az érintetteknek folyamatosan kell az ügyfeleiket azonosítani, ebben a tekintetben azonban más szabályok vonatkoznak a magán-, illetve a jogi személyekre. Az azonosításról készült iratokat 10 évig, tartós üzleti kapcsolat esetében pedig annak megszűnésétől számított 10 évig szükséges megőrizni. Az új dolgozóknak a rendelkezésükre kell bocsátani a pénzmosási szabályzatot, annak mellékleteivel együtt. Az oktatásról és a szabályzat átvételéről az időpont feltüntetésével név szerinti nyilvántartást szükséges vezetni, aminek az alkalmazott aláírását is tartalmaznia kell. A pénzmosásra  vonatkozó ismereteket három évente továbbképzés keretében szükséges felfrissíteni. Ugyancsak közölni kell az érintett dolgozókkal, ha a PM-ORFK új elkövetési magatartásokat tesz közzé. Ezekről a felfrissítő továbbképzésekről szintén készítsünk írásos feljegyzést. Kerekes Anikó Menedzsment Fórum Az ORFK kontrollál Azokat az intézkedéseket, amelyeket a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására tenni kell, az ORFK ellenőrzi. Ennek során be kell mutatni az ügyfél azonosításának elvégzését, valamint az oktatásra vonatkozó bizonyítékokat.  Ilyen kontrollra főleg mérlegképes könyvelők számíthatnak.  A könyvelői és adótanácsadói tevékenységeket nemcsak megbízási, hanem főként vállalkozási jogviszony alapján látják el, emiatt a cégek minden alkalmazottját már munkába álláskor ki kell képezni a teendőkről. Ennek az a célja, hogy az újonnan érkezett munkatársak megismerjék és alkalmazni tudják a pénzmosást lehetővé tevő szokatlan tranzakciókat és körülményeket, illetve hogy megtanulják felismerni azokat. http://www.mfor.hu/cikk.php?article=25660