Alternatív karrier lehetőségek kismamák számára 1. rész Atipikus foglalkoztatási formák

munkahely

Mit jelent az atipikus foglalkoztatás?Ezzel a kifejezéssel illetnek minden olyan foglalkoztatási formát, ami „nem hagyományos”, azaz eltér a határozatlan idejű, hagyományosan alkalmazott munkaviszonyban történő teljes munkaidős foglalkoztatástól. Az Európai Unióban a 70-es évektől jellemző és egyre növekvő mértékű (mára 50-60% a keresőképes lakosságnak), Magyarországon még kevéssé terjedt el. A leggyakoribb atipikus foglalkoztatási formák a következők:1.    Részmunkaidős foglalkoztatás2.    Távmunka3.    Bedolgozói jogviszony4.    Munkaerő-kölcsönzés5.    Önfoglalkoztatás6.    Alkalmi munkavállalásAz alábbi rövid leírások alapján már Te is el tudod dönteni, hogy valamelyik forma érdekelhet-e, illetve megvalósítható-e jelenlegi munkahelyeddel együttműködve.1. Részmunkaidős foglalkoztatásA hivatalos jogállás szerint részmunkaidős munkavállalónak az a munkavállaló tekinthető, akinek a normál munkaideje - egy hét, vagy egy időszak (maximum egy év) - átlagban kevesebb, mint az összehasonlítás alapját képező teljes munkaidős munkavállalók munkaideje.Magyarországon a 4-6 órás munkaidő a jellemzőbb gyakorlat, míg külföldön egy munkakör két munkavállaló közötti megosztása a jellemző (röviden „munkamegosztás” vagy jobsharing). Bizonyos munkakörökben pl. adminisztratív és asszisztensi munkafeladatok ellátásánál könnyebben megoldható a jobsharing és már a hazai gyakorlat is kezdi beépíteni, míg a munkakörök többségében a munkaadók még inkább tartanak ettől a formától. Kifejezett hátrányai a munkaadó számára vannak, mert megnőnek bizonyos költségei, ha egy munkahelyet két munkavállalóval tölt be. Megkétszereződik például az utazási és az étkezési hozzájárulás, általában megugranak a szociális célú kiadások, nő az adminisztráció és nehezebb az ellenőrzés és a delegálás is.Előnye leginkább abban áll, hogy rövidebb munkaidő alatt elvégezhető az adott feladatkör napi munkamennyisége és így kifejezetten családbarát megoldásnak mondhatjuk, mert mellette az esetleges ügyintézések, bevásárlás után több időt tudsz a gyermekeiddel tölteni.2. TávmunkaAz Munka törvénykönyve szerint, a távmunkát végző munkavállaló: a munkáltató működési körébe tartozó tevékenységet rendszeresen az általa választott, a munkáltató székhelyétől, telephelyétől elkülönült helyen, információtechnológiai és informatikai eszközzel végző és a munkavégzés eredményét elektronikus eszközzel továbbító munkavállaló. A foglalkoztatás történhet munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban és vállalkozási jogviszonyban is.Előnye, hogy a munkát ebben az esetben is elvégezheted otthonról, többnyire (de ez megállapodás kérdése) saját, rugalmas időbeosztásban és a munkavégzéshez, a kapcsolattartáshoz szükséges eszközöket a munkáltató biztosítja, valamint ő a felelős a munkafeladat előkészítéséért, pontos meghatározásáért, és az előállított eredményt ellenőrzéséért.A távmunka nagyban hasonlít a bedolgozói jogviszonyhoz, röviden ez egy olyan foglalkoztatási mód, amikor nem munkaszervezetben dolgozol, és a munkáltató és közted telekommunikációs kapcsolat áll fenn. Ebből adódóan az utazásra sem időd, sem pénzed nem megy el.Távmunkában többnyire grafikai, fordítási, adatfelviteli és kezelési, ügyintézői és ügyfélkapcsolati  munkákat szoktak kiadni.Hátránya lehet, hogy a legtöbb esetben a munkáltatók gyakorlatilag nem vesznek fel az utcáról jelentkezőket, mert a távmunkához bizalmi viszony kell, és ez többnyire a személyes ismeretségen alapul. Eltekintve a mérhető teljesítménnyel járó távmunkánál, ahol közvetett ismeretség alapján vagy a munkavégzés minősége alapján való beajánlás útján is el lehet jutni.3. Bedolgozói jogviszonyA jogszabály szerint, bedolgozó minden olyan természetes személy lehet, aki munkaviszonyt is létesíthet. Bedolgozói jogviszonyt pedig, olyan önállóan végezhető munkára lehet létesíteni, amelyre a teljesítménykövetelmény munkanorma formájában, illetőleg más mennyiségi vagy minőségi mutatók segítségével meghatározható. A bedolgozói jogviszony írásbeli megállapodással jön létre. Ebben meg kell határozni a bedolgozó által elvégzendő tevékenységet, a munkavégzés helyét, valamint a költségtérítés módját és mértékét.Előnyös, hogy a megállapodás csak közös megegyezéssel módosítható. A bedolgozói jogviszony határozatlan és határozott időtartamra is létrejöhet.Előnye a kisgyermekes anyukák számára, hogy a munkavégzés helye a bedolgozó személyi igazolványba bejegyzett lakóhelye is lehet, vagy más, általa, a munkavégzés céljára biztosított helyiség. Tehát jogilag is megengedett otthonról dolgozni. További előnye még, hogy teljesítmény után fizetnek, tehát Te osztod be az idődet és az elvégzett munkamennyiséget. Ha éppen beteg a gyermeked vagy csak nyűgös, megteheted, hogy később behozod az így kimaradt munkát.Szintén jó, hogy a foglalkoztatóval kötött megállapodás alapján folyamatosan ellát munkával, tehát nem kell neked utánajárni (ún. biztosított bedolgozói jogviszony esetén).Hátránya, hogy a bedolgozásra kiadott munkák (pl. szabás-varrás, csomagolás, ragasztás) többnyire elég alacsony díjazásúak és ezért inkább kiegészítő jövedelemként lehet rá számítani.4. Munkaerő kölcsönzésA munkaerő kölcsönzés egy sajátos foglalkoztatási forma és meglehetősen elterjedt már hazánkban is. A lényege, hogy a munkaviszony közted és a kölcsönadó cég között áll fenn, de egy harmadik félnél történik a munkavégzés, övé az irányítási, ellenőrzési jog is. A szerződés ideiglenes jellegű és ebből fakadó hátránya, hogy nagyobb leépítéskor a legegyszerűbb a kölcsönzött munkaerőtől megszabadulni.A cégek számára kedvező, mert rövid időre (pl. projektre, krízishelyzetre) is magasan képzett munkaerőhöz tudnak jutni.  Így alacsonyabban tudják tartani a bérköltségeiket az adott feladatok kiviteleztetése mellett.A számodra mint kisgyermekes anya ez a munkaforma nem kifejezetten előnyös, mert ideiglenes megoldást hoz, többnyire a cég telephelyén/székhelyén dolgozol és fokozott a munkatempó. 5. ÖnfoglalkoztatásÖnfoglalkoztatónak minősülnek az önálló céggel nem rendelkező, azaz a jogi személyiség nélküli többnyire kisvállalkozások dolgozó tulajdonosai. Minden olyan munkavégzésre irányuló foglalkoztatási forma beleértendő, ahol a munkát végző személy bármiféle munkáltatótólfüggetlen, ebből következően nem bérből vagy fizetésből él, jövedelemszerző tevékenységet pedig saját felelősségére folytat.6. Alkalmi munkavállalásÁtmeneti időszakra történő, csak alkalmankénti foglalkoztatás esetén ajánlanám az Alkalmi Munkavállalói Könyvvel való foglalkoztatást. A felhasználása eléggé kötött szabályok szerint történik, de megoldást jelenthet kisgyermek melletti eseti munkák jogszerű elvállalására. Az általános szabályok (AM könyv fehér része) esetén ugyanazzal a munkavállalóval folyamatosan legfeljebb öt egymást követő naptári napig, egy naptári hónapon belül legfeljebb tizenöt naptári napig, egy naptári éven belül legfeljebb kilencven naptári napig munkaviszonyt létesíthet. A munkavállaló több munkáltatónál egy naptári évben összesen százhúsz napot tölthet az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszonyban.  Az Alkalmi Munkavállalói Könyv ingyen beszerezhető a lakóhelyed, illetve tartózkodási helyed szerint illetékes Munkaügyi Központ Kirendeltségén.Bármelyik forma iránt érdeklődsz is az első teendőd, hogy a jelenlegi munkaadódnál érdeklődj, hogy melyik formára nyitott és hogyan lehetne megoldani a gyes ideje alatti foglalkoztatásosat mindkettőtök megelégedésére. Igaz, nagymértékben függ a szakképesítésedtől és tapasztalati tudásodtól, hogy melyik formában lehet jobban érvényesülni, de ha a jelenlegi munkaadód nem nyitott az atipikus foglalkoztatási formák egyikére sem, akkor mindenképpen érdemes továbblépni és keresni a lehetőségeket. Pozsgai NikolettaA MOT karrier-tanácsadója