Általános vegyipari szakmunkás

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

– Kezeli és felügyeli a vegyi anyagokat gyártó gépeket, berendezéseket. – Vegyi alapfolyamatok elvégzésével (oxidáció, redukció, halogénezés, nitrálás, észterezés, fermentáció, hidrolízis, szulfonálás, diazotálás stb.) vegyi terméket állít elő. – A vegyi folyamatok elvégzése előtt a kiindulási anyagokat fizikai úton aprítás, alakrahozás, keverés, ülepítés, szűrés, centrifugálás, homogenizálás, lepárlás, kristályosítás, desztillálás, abszorbeálás, adszorbeálás, extrahálás, hűtés, fűtés, fermentálás stb.) előkészíti, tisztítja és finomítja. – Végezhet üzemi mintavételt a kiindulási anyagból a félkész és késztermékből, és gyors minőségellenőrző analitikai munkát. – A késztermékeket csomagolja. – Ápolja és karbantartja a rábízott gépeket, berendezéseket, felel műszaki állapotukért. Közreműködhet a karbantartási ütemterv végrehajtásában a szakképzett karbantartó mellett. – Elhárítja a gyártás során felmerülő egyszerűbb hibákat. – Biztosítja a gyártási folyamat zavartalanságát. – Alapanyaggal látja el a gépeket. – Műszeresen ellenőrzi a rábízott berendezések működését (mennyiségmérés, szintmérés, nyomásmérés, hőmérsékletmérés). – Elvégzi a szükséges szabályozási feladatokat (hőmérséklet-, nyomás-, tömeg-, térfogat-, térfogatáram-, pH-, koncentráció stb. szabályozások). – Kezelhet (feltölthet, leüríthet, folyamatosan üzemvitelt biztosíthat) anyagmozgató, aprító, osztályozó, fajtázó fűtő, hűtő berendezéseket, autoklávokat, keverőket, szűrő és centrifugáló gépeket, desztilláló berendezéseket, kristályosítókat, lepárlókat, szárítókat, különböző reaktorokat. Kezelheti a nyomástartó edényeket. – Végezhet üzemvitel ellenőrzést az egységekhez rendelt táblaműszerek leolvasásával és a megadott paraméterek összehasonlításával. – Veszélyhelyzetben intézkedhet a felügyelete alá tartozó – és erre külön betanított – gépek, berendezések biztonságos leállításáról. – Végezhet minőségellenőrző, illetve kutató laboratóriumokban szabvány vizsgálatokat, sorozatvizsgálatokat. – Végezhet alapvető laboratóriumi tevékenységeket: oldatkészítés, alapvető fizikai mennyiségek mérése, fizikai jellemzők meghatározása, tisztasági vizsgálatok, minőségi és mennyiségi meghatározások, egyszerű műszeres vizsgálatok. – Laboratóriumi gépek és berendezések kezelését, üzemeltetését, karbantartását végezheti.