Alapfokú művészetoktatási intézmény

pedagógia

Az alapfokú művészetoktatási intézményben művészeti nevelés és oktatás folyik különböző művészeti ágakon: zeneművészet (régebben ez volt a zeneiskola), táncművészet, képző-, iparművészet, színművészet-bábművészet. Az alapfokú művészetoktatási intézménynek legalább hat és legfeljebb tizenkettő évfolyama van: előképző, alapfokú és továbbképző évfolyam. A tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti alapvizsgát, az utolsó továbbképző évfolyam elvégzése után pedig művészeti záróvizsgát tehet. Nem helyettesíti az alapfokú iskolai végzettséget.