Aki támaszt nyújt - A gyógypedagógiai asszisztens

felnőttképzés, OKJ, szakmakereső, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

A gyógypedagógiai asszisztens a különféle problémákkal élő gyermekek és felnőttek első számú segítőjének tekinthető. Általában ő az a személy, aki a legbensőségesebb viszonyt alakítja ki a speciális intézményben lakó, vagy ott tanuló, fogyatékossággal élő emberekkel.

Nem csak ügyeiket intézi, hanem támaszt és segítséget nyújt az élet minden területén. A bentlakásos intézményekben élő fiataloknak és idősebbeknek ugyanis hasonló igényeik és foglalatosságaik vannak, mint egészséges társaiknak, azonban ezek elvégzése számukra általában hosszabb időbe telik, ezért többnyire kell melléjük valaki, akivel könnyebben megoldhatják a felmerülő nehézségeket.

A kicsik esetében a legapróbb odafigyelésnek is messzehatóbb és pozitívabb következményei lehetnek, mint szerencsésebb társaik esetében, hiszen ez által növelhető az önbizalmuk, és így több esély nyílik arra, hogy megismerjék a körülöttük levő világot.

A nehézségek mellékesek

- Több mozgássérülteknek fenntartott intézetben dolgoztam már – mondja Kenéz György, gyógypedagógiai asszisztens –, ahol a körülmények nagyjából hasonlóak voltak, de a munka mindig személyre szabott és változatos. Sokszor kitűnő, nyugodtan mondhatom, hogy baráti kapcsolatot építettem ki az ott élőkkel, akiknek a problémáit egy idő után szinte észre sem veszi az ember. Ez alatt azt értem, hogy a személyes viszony kialakulása után a látszólagos nehézségek szinte mellékessé válnak. Kölcsönösen sok jót kaphatunk egymástól egy kis odafigyelés révén.

Az asszisztens tehát ott van a fogyatékos ember közelében reggeltől estig ha kell, felkeléstől a villanyoltásig, fiataloknál az iskolában, szünidőben, miközben fizikai és lelki segítséget nyújt, ügyeket intéz, részt vesz az intézményen kívüli foglalkozások lebonyolításában, és persze adott esetekben ő a gyógypedagógus első számú segítője is. Fontos, hogy szoros szakmai kapcsolatban legyen a többi kollégájával, és nem utolsó sorban, azokkal a szülőkkel, akiknek a gyerekei állandó egészségügyi ellátásra szorulnak.

Az asszisztensi végzettséggel fejlesztőpedagógusként, gyermekvédelmi felelősként és szabadidőszervezőként is el lehet helyezkedni. Egyik sem helyhez kötött tevékenység, sok mozgással, ügyintézéssel, kapcsolatteremtéssel jár.  Munkaterülete sokrétű, de azokon belül speciális, mivel képzettségének és érdeklődésének megfelelően választani kell a különféle típusok között. Ezek közül nyolc, egymástól lényegesen eltérő ágazat van: az értelmileg sérült, a látásban, hallásban, beszédben korlátozottak, a mozgássérültek, autisták, a pszichés fejlődésben akadályozott, és a halmozottan fogyatékos emberekkel való foglalkozás.

A gyógypedagógiai asszisztens ezeken a területeken végez segítő tevékenységeket, mindegyik külön felkészültséget és gyakorlatot kíván, hiszen tisztában kell lennie a különböző a különböző fogyatékosságok jellemzőivel. A beszédben korlátozottak esetében például értenie kell valamennyire a logopédiához, hogy hasznos segítője legyen a logopédusnak, amikor annak irányítása mellett valamilyen kijelölt feladatot végez a terápiás munka folyamán.

Természetesen teljesen más feladatok vonatkoznak pl. egy látássérült környezetben tevékenykedő gyógypedagógiai asszisztensre, mint aki az autisták, vagy a halmozottan fogyatékos emberek között dolgozik. Az előbbi esetben jó, ha ő is ismeri a Braille-írást, a vakok ábécéjét, autizmus esetén járatos a velük kapcsolatos legmodernebb szakirodalomban, a hallásban, beszédben korlátozottaknál pedig nem árt, ha tisztában van azokkal a különleges jelrendszerekkel, amelyeken az ilyen emberek kommunikálnak. Türelem, segítőkészség szükséges - Nálunk szükségesek egyéni foglalkozások, a gyógytorna, a különféle gyakorlatokban való segítség, azoknál akiknél mindezeket a gyógypedagógus előírja.

- Ahol olyan fokú betegségek vannak, például az izomsorvadás, a disztróphia esetén, hogy az illető szinte teljesen mozgásképtelen, ott a mindennapi tennivalók mellett a mosdatáson és az öltöztetésen túl a kisebb-nagyobb bevásárlásoknál is bármikor segédkezni kell – mondja Kenéz György. A legjobb az, ha ezeket a dolgokat szívesen tesszük, az alkalmazkodóképesség nélkülözhetetlen. A mozgássérültekkel való foglalkozásba az is beletartozik, hogy együtt megyünk, színházba, sportrendezvényekre és koncertekre is, akár még az is előfordul, hogy az ilyen tevékenység is beleszámít a munkaidőnkbe.

A gyógypedagógiai asszisztensi munkához elsősorban pedagógia és szociológiai érdeklődés kell, bizonyos fokú pszichológiai irányultság és neveléstani alapismeretek, mindenek felett pedig sok empátia és emberség. Az sem hátrány, ha a jelentkezőt foglalkoztatják a betegségek és azok kialakulásai, vagy az emberi test szerkezete és működésének titkai. A magatartási követelmények között elsőrendű a nagyfokú türelem, a segítőkészség és a felelősségérzet.

Képzés az ország egész területén, szinte minden nagyobb városban van, alapfeltétel az érettségi, ami után a felnőttoktatási rendszerben általában 18 hónapos, vagy két féléves szakmai tanfolyam végezhető.  A gyógypedagógiai asszisztens végzettség birtokában számos elhelyezkedési lehetőség kínálkozik, bár úgy tűnik, hogy hazánkban az utóbbi öt-tíz évben valamennyire csökkent a pályára lépők száma, amelynek oka a speciális érdeklődésen túl, talán a fizetéssel is magyarázható.

- Hát… az nem túl sok, de hát nem is azért csinálja az ember elsősorban – mondja Kenéz. - Az enyém a bruttó százhúszezer forintot is alig súrolja, amiből kilencvenezer forint körül kapok kézhez, és itt nem számíthatunk borravalókra, ilyesmikre… Viszont a társaság, a kölcsönös megbecsülés és általában a több szabadidő miatt mégis azt mondom, hogy megéri!

A speciális jellegű, bentlakó intézmények mellett ilyen végzettséggel könnyű elhelyezkedni még különféle fogyatékosoknak fenntartott napközi otthonokban, iskolai közösségekben és szanatóriumokban is – a munka mindenütt hasonló, legfeljebb a körülmények mások. Mint láthatjuk, a gyógypedagógiai asszisztensi pálya valódi hivatás, amelynek végzése rengeteg mély emberi tapasztalattal gazdagíthatja művelőjét. Valóban csak azok számára javasolható, akik komolyan gondolják, számukra minden téren gyümölcsöző lehet ez a tevékenység.

PV