Aki keres és talál – a vízkútfúró

felnőttképzés, OKJ, szakmakereső, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

A mesterség manapság a környezetvédelem és vízgazdálkodás szakmai csoportjához kapcsolódik, követelményeinek pedig tovább élő hagyományát jelképezi, hogy a törvények szerint bármiféle feltárásra váró kutat kizárólag kellő szakmai tapasztalattal rendelkező kútfúrónak lehet csak kifúrni  és építeni. Akit érdekel ez a hivatás, az már a nyolc általános iskolai végzettség birtokában is hozzákezdhet egy tanfolyamhoz, de ahhoz, hogy a szakképesítést is megkapja, meg kell felelnie számos alkalmassági követelménynek, amelyek a megfelelő fizikai állapotot vizsgálják. Így tehát nem lehet vízkútfúró az, aki az  átlagosnál gyengébb testi fejlettséggel rendelkezik, magas a vérnyomása, problémái vannak bármilyen belső szervével, nem egészséges a bőre, egy kicsit is rosszul lát vagy hall, és bármilyen pszichés betegségben érintett. A követelmények tehát elég szigorúak, és ez nem is véletlen, a mesterség megköveteli, hogy művelője a fizikai teherbírás mellett képes legyen szilárdan állni a lábán, rendelkezzen áttekintőképességgel, műszaki érzékkel és számolási készséggel is. Fizikai munka és geológiai ismeretek A tanfolyam során a hallgatók bőségesen részesülnek gépészeti ismeretekből, ez az egyik legfontosabb tantárgy, mivel a kútfúráshoz alkalmas gépek speciális, és nem veszélytelen jószágok, amelyek kezelését kizárólag szakember végezheti. Emiatt tehát az átlagosnál komolyabb biz­ton­ság­tech­ni­kai, mun­ka- és tűz­vé­de­lmi tudnivalók színesítik a képzést, aztán jön persze a lényeg, a kútfúráshoz kapcsolódó szakmai ismeretek. Bármennyire sok a fizikai munka, azért a hallgatóknak nem árt némi geológiai és geofizikai ismeretekre is szert tenni. Hasonlóképpen így van ez az általános vállalkozási és jogi ismeretekkel, ugyanis a vízkútfúrók között a vállalkozók legalább annyian vannak, mint az alkalmazottak, és nem árt, ha ezt a lehetőséget szakszerű módszerekkel támasztják alá. A tanfolyam legnagyobb részét azonban a szakmai munka tölti ki, a kút­épí­tő, fú­ró és kar­ban­tar­tá­si gya­kor­la­tok. - Mostanában mintha egyre kevesebb lenne az a fiatal, aki erre a pályára szeretne kerülni – mondja Erdei József, aki az egyik képzőintézmény oktatója. - Hiába van viszonylag erős tanfolyami képzés, ebben a szakmában elég sok az önjelölt mester, akiknek vagy van, vagy nincs kútfúrási engedélye, de kinevezik magukat vízkútfúróknak és rettenetes rossz munkát végeznek esetleg valamivel olcsóbban mint amennyit az ér, és így lejáratják az  egész szakmát. A pályakezdők fizetése is elég alacsony, persze függ attól is, hogy hová kerül az ember. Aki bizonyított, a vállalkozói szférában nyugodtan kérhet sok pénzt is a munkájáért, megérdemli, hiszen itt egy komoly felelősséggel együttjáró, rengeteg energiát felhasználó tevékenységről van szó.   A szakmai feltételek teljesítése Nagyon fontos tehát kimondani, hogy a vízkútfúrási mesterség önálló pályaként kizárólag a szükséges szakmai feltételek teljesítése esetén végezhető. Ennek meglétét bizonyítani kell, ez az úgynevezett vízkútfúrási igazolás, amelybe beletartoznak a szakmai követelmények is, a meglevő felszereltség, a képesítés és a gyakorlat időtartama. Persze az is igaz, hogy nagyon nehéz ellenőrizni mindenkit, aki efféle tevékenységeket végez, és a törvénybe az is beletartozik, hogy bárki, aki csak saját használatra kíván kutat fúratni, és egy bizonyos meghatározott mennyiségnél nem akar több talajvizet vételezni, akkor elegendő az illetékes önkormányzattól beszerezni a vízjogi engedélyt. Azonban ha ezeknek a kritériumoknak nem felel meg, vagy más felszín alatti vízfajtát akar igénybe venni (karsztvíz, rétegvíz, parti szűrésű víz), az engedélyeztetési eljárással kapcsolatban egy újabb hosszú procedúra veszi kezdetét. A hivatásos vízkútfúró tehát magán vagy egyéb megrendelésre mindent megtesz annak érdekében hogy keressen és találjon valamilyen típusú vizet. Ennek érdekében először is tanulmányoznia kell a műszaki tervet, és ekkor egy hosszas elméleti előkészületi munka veszi kezdetét, ahol lépésről lépésre haladva hozzákezdhet a megbízás érdemi részének végrehajtásához. Balesetveszélyek Értenie kell hozzá, hogy a megfelelő fúrási technológiát válassza ki, mert nem mindegy, hogy milyen mélységben milyen típusú gépeket, eszközöket, anyagokat.használ. Számos segédberendezés is szükséges a számára, ezek közül legfontosabb talán a  szivattyú és a kompresszor.  A vízkútfúrónak nagyon jól kell ismernie a létrejött kút tulajdonságait és lehetséges balesetveszélyeit, ezért elemi fontosságú, hogy az ahhoz legjobban illeszkedő szivattyút válassza, hiszen így fog az általa készített kút hosszú időn keresztül problémamentesen vizet szolgáltatni. A munkálatok befejezésével még számos biztosító eljárást kell végrehajtania, amelynek lezárásaképpen részt vesz a kút műszaki átadási és átvételi dokumentációinak készítésében. PV