Adjektivdeklination

nyelvtanfolyam, nyelvtanulás

A ragozásnál a következőket kell figyelembe venni:1. melyik ragozás (3)2. főnév száma    a. Plural (TSZ)   b. Singular (ESZ) - főnév neme (3)3. megkívánt eset (az ige vonzata, elöljárószó) 1. Erős ragozás (starke Deklination) - mivel nincs névelő, vagy más névelőként viselkedő determináns, ezért a melléknévnek kell kifejezni a számot, nemet, esetet- a határozott (dies-) névelő végződéseit kapja- kivétel: ESZ GEN HN+SN   Hímnem (Maskulinum) Nőnem (Femininum) Semleges nem (Neutrum) Többes szám (Plural) Alany eset (Nominativ) großer Mann kluge Frau kleines Kind große Männer Tárgy eset (Akkusativ) großen Mann kluge Frau kleines Kind große Männer Birtokos eset (Genitiv) großen Mannes kluger Frau kleinen Kindes großer Männer Részes eset (Dativ) großem Mann kluger Frau kleinem Kind großen Männern- ezt a ragozást használjuk:a. nincs névelőb. egynél nagyobb számnévc. ESZ-ban: allerlei, etwas, genug, mancherlei, mehr, viel, wenig utánd. TSZ-ban: andere, einige, ein paar, etliche, folgende, mehrere, viele, verschiedene, wenige után Kérdőszava: Was für...? 2. Gyenge ragozás (schwache Deklination)- 5 eset kivételével mindig „-en” a végződés- kivételek: HN/N => „-e”      NN/N+A  => „-e”      SN/N+A => „-e”   Hímnem (Maskulinum) Nőnem (Femininum) Semleges nem (Neutrum) Többes szám (Plural) Alany eset (Nominativ) der große Mann die kluge Frau das kleine Kind die großen Männer  Tárgy eset (Akkusativ) den großen Mann die kluge Frau das kleine Kind die großen Männer Birtokos eset (Genitiv) des großen Mannes der klugen Frau des kleinen Kindes der großen Männer Részes eset (Dativ) dem großen Mann der klugen Frau dem kleinen Kind den großen Männern- ezt a ragozást használjuk:a. a 3 alakú névelőknél, determinánsoknál der-die-das dieser-diese-dieses jener-jene-jenes jeder-jede-jedes solcher-solche- solchesb. TSZ-ban: beide, alle, sämtliche után Kérdőszava: Welcher? Welche? Welches? 3. Vegyes ragozás (gemischte Deklination)- 5 eset kivételével mindig „-en” a végződés- kivételek: HN/N => „-er”      NN/N+A  => „-e”      SN/N+A => „-es”   Hímnem (Maskulinum) Nőnem (Femininum) Semleges nem (Neutrum) Többes szám (Plural) Alany eset (Nominativ) ein großer Mann eine kluge Frau ein kleines Kind keine großen Männer Tárgy eset (Akkusativ) einen großen Mann eine kluge Frau ein kleines Kind keine großen Männer Birtokos eset (Genitiv) eines großen Mannes einer klugen Frau eines kleinen Kindes keiner großen Männer Részes eset (Dativ) einem großen Mann einer klugen Frau einem kleinen Kind keinen großen Männern- ezt használjuk:a. ein/eine/ein utánb. kein/keine/kein utánc. birtokos névmások utánKérdőszava: Was für ein/e....? Megjegyzések:a. van néhány melléknév, amelyeket nem ragozhatunk                         lila, rosa, klasse, superb. főnevesített mellékneveket is melléknévként kell ragozni                         der Kranke – ein Kranker  c. helynevekből „-er” képzővel képzett mellékneveket nagybetűvel írjuk, és nem ragozzuk                         der Kölner Dom – den Kölner Dom - im Kölner Domd. semlegesnemű főnevesített melléknevek fogalmakra utalnak                        Ich wünsche dir alles Gute!                         Was gibt es Neues?                        Mal etwas Schönes!                         Fahren wir ins Grüne!e. arra mindig figyeljünk, hogy ha a mellékneves szerkezetre rá kell kérdeznünk, hogy áll a szerkezet előtt valamilyen elöljárószó. Ha igen, akkor ennek a kérdésben is szerepelnie kell, méghozzá a kérdőszó legelején!Készítette:Turai Tímea