A szülők szerint törvénytelen a diplomák visszatartása

egyetem, mesterképzés, alapképzés, pedagógia, felvételi, szülők, Ba, Bsc

Hiába kitűnő a záróvizsgájuk, hiába írtak jeles szakdolgozatot, nem kapnak diplomát azok a hallgatók, akik az oklevél kiadásához nem tudnak bemutatni valamilyen nyelvvizsga papírt. Ez ellen tiltakozik a szülők érdekvédelmi szervezete.

Évek óta megalázó módon történik a diplomaosztás, amikor a hallgatók egy része a kézfogás mellett csak egy igazolást kap. Az igazolás végzettséget és szakképzettséget nem igazol, csak a záróvizsga eredményes letételét tanúsítja.

Az MSZOE álláspontja szerint a felsőoktatási intézményekben a hallgatók által 3-6 éves rendkívüli szellem és fizikai erőfeszítéssel, anyagi és erkölcsi áldozatokkal megszerzett diploma kiadását nem lehet nyelvvizsga bizonyítvány bemutatásához kötni.

Az idegen nyelvi érettségi vizsga leértékelése

Miért kell a jövedelem nélküli hallgatóknak pénzért nyelvvizsga bizonyítványt szerezni, ha felsőoktatási tanulmányaik sikeres befejezése után kézhez akarják kapni diplomájukat? A középiskolákban kötelező az idegen nyelv érettségi vizsga, ezért el kell fogadni bemeneti és kimeneti követelményként az idegen nyelvből tett sikeres érettségi vizsgát.

A Nemzeti alaptanterv szerint: „Az élő idegen nyelvet a közoktatásban részt vevő minden diáknak kötelező tanulnia a negyedik évfolyamtól a tankötelezettség végéig.” Heti két-három nyelvórával és tanévenként 36 héttel számolva, kilenc tanévév alatt a tanulók számára 648-972 nyelvórát finanszíroz az állam.

A sikeresen letett kötelező idegen nyelv érettségi vizsga egyértelműen bizonyítja, hogy a tanulók egyéni nyelvtudásának szintje megfelel az előírt követelményeknek, és az adófizetők pénze nem veszett kárba.

Javasoljuk, hogy a szülők pénztárcáját megterhelő különböző nyelvvizsgák helyett a felsőoktatási intézmények minden korlátozás nélkül fogadják el bemeneti követelményként a kötelező idegen nyelv érettségi tárgyból tett vizsga eredményét tartalmazó érettségi bizonyítványt.

Az oklevél kiadásának feltételeként nyelvvizsga meglétét csak akkor lehet előírni kimeneti követelményként, ha a felsőoktatási intézmény felkészíti a hallgatót a megfelelő általános nyelvvizsgára és/vagy idegen nyelvi szaknyelvi vizsgára és félévenként 3-5 kreditet biztosít hozzá.

MSZOE