A munkaviszony időtartama

munkahely

Annak meghatározása, hogy határozott vagy határozatlan idejű a munkaviszony. Ha a felek a munkaszerződésben erről nem rendelkeznek, úgy a munkaviszonyt határozatlan időre létrejöttnek kell tekinteni  . A határozott idejű munkaviszony időtartamának egyértelmű a megjelölése, ha az naptár szerint történik (pl. 2001. január 1-től 2001. december 31-ig). Ezen túlmenően a megjelölés más megfelelő módon is történhet, pl. úgy, hogy a munkaviszony megszűnésének napjaként &quot a társaság 2002. évet lezáró taggyűlésének napja&quot szerepel a munkaszerződésben. A határozott idejű munkaviszony időtartama az 5 évet nem haladhatja meg ebbe az 5 évbe az ahhoz kapcsolódó határozott időtartamok beszámítanak.  Forrás:Magyarország.hu