A munkaszerződés automatikus módosulásai

munkahely

A munkaszerződés az alábbi esetekben a munkáltató és a munkavállaló akaratától függetlenül, a módosítás írásba foglalása nélkül módosul:  A határozott idejű munkaviszony határozatlan idejűvé alakul, ha a munkavállaló az időtartam lejártát követően legalább egy munkanapot, közvetlen vezetője tudtával tovább dolgozik. A harmincnapos vagy ennél rövidebb időre létesített munkaviszony azonban csak annyi idővel hosszabbodik meg, amilyen időtartamra eredetileg létrehozták, azaz a munkaszerződés a munkavállaló javára határozott időtartamúról határozatlan időtartamúvá módosul. (Ez a szabály nem vonatkozik azonban a választással keletkezett, illetve a hatósági engedélyhez kötött munkaviszonyokra.)  Szintén a munkavállalók érdekeit szolgáló munkajogi rendelkezés, hogy a kollektív szerződés a munkaszerződést a munkavállaló hátrányára nem módosíthatja. Ez a rendelkezés ugyanakkor megengedi azt, hogy a kollektív szerződés munkavállalóra nézve kedvezőbb szabályai kihassanak a munkavállaló jogviszonyára, tehát a munkaszerződés tartalma kollektív szerződés rendelkezése alapján kedvezően módosulhat.  A megkötött munkaszerződés módosításnak jogszabályba ütköző rendelkezése semmis, ezért ha a munkaszerződés módosításának valamely része érvénytelen, az érvénytelen rész helyébe automatikusan (külön munkaszerződés módosítás nélkül) a vonatkozó érvényes és hatályos jogszabályi rendelkezések lépnek. Kivéve azt az esetet, amikor a felek az érvénytelen rész nélkül nem is állapodtak volna meg, azaz a munkaszerződés módosítására nem is került volna sor. 1992. évi XXII. törvényForrás: Magyarország.hu