A gyermekotthoni asszisztens

felnőttképzés, felsőfokú szakképzés, FSZ, OKJ, szakmakereső

A nevelőotthoni munkák, vagy a valamilyen szempontból hátrányos helyzetű gyerekekkel, fiatalokkal való törődés minden formája egész embert kíván. Talán ez az egyik olyan pálya a kevesek közül, ahol az idők változásai nem játszanak akkora szerepet. A gyermekotthoni asszisztens egy átfogó megnevezése az ifjúságvédelem körébe tartozó munkáknak. Elsősorban segítenie kell a gyermeket a közösségbe és a társadalomba való beilleszkedési folyamatok során, nagy hangsúlyt fektetve arra, hogy személyét és őszinte szándékait a gyermek, illetve a fiatal felnőtt el tudja fogadni. A nevelőotthonok lakóinak életkora háromtól huszonnégy esztendős korig terjed, és lehetőség szerint, korcsoportonként vannak elkülönítve. Mindez más és más feladatokat jelent a dolgozók számára. A kisebbek esetében a elsősorban a gondozási feladatok a legfontosabbak. A gyermekotthoni asszisztensnek  minden szempontból tisztában kell lennie a kicsik családi hátterévek kapcsolatban, és megteremti részükre a fizikai és érzelmi biztonságot nyújtó, adott esetben az otthon melegét is pótolni képes körülményeket. Ha szükséges, neki kell vigaszt nyújtani a korábbi környezettől való elszakadás krízise miatt. Éles szemmel kell figyelnie a gyermeket fizikai és a lelki állapotát, és szükség esetén biztosítani ellátás feltételeit, intézkedve a kórházba való felvételről vagy az elsősegély-nyújtásról. Amennyiben esetleg hiányosságok mutatkoznak e téren, meg kell tanítania az alapvető kulturhigiéniai szokásokat, ki kell alakítania a gyerekben  egy követendő napirendet, amelyet az magától is be fog tartani, megfelelő időt biztosít az alvás, a játékok és a szabad levegőn való mozgáshoz. Részt vesz a tanuló korának megfelelő ingergazdag környezet kialakításában, külön foglalkozik a nehezen nevelhető gyerekekkel és fiatalokkal, amely olykor nemcsak iskolai, hanem esetleg hatósági ügyintézésekkel is együtt járhat. Segíti a gyermeket a beilleszkedésben, és megteremti a feltételeit annak, hogy az újonnan intézetbe került fiatal be tudjon illeszkedni az adott gyermek és ifjúsági közösségbe. Előfordulhatnak krízishelyzetek, ilyenkor talpraesett intézkedésekre van szükség, gyors reagálóképességekre és megértő hozzáállásra. Nagyon jól kell ismernie a konfliktuskezelések hatékony módszereit, ezen a téren legalább annyira szüksége van született, mint tanult képességeire. Életének, munkájának jelentős részét zárt környezetben kell töltenie, a meghatározott napirendek szerint, ami persze nem jelenti a szabadság hiányát, de az arra hajlamos emberekben bizonyos érzelmi, pszichés fóbiákat okozhat. Előfordul az is, hogy olyan emberek mennek erre a pályára, akik maguk is hasonló környezetben nőttek fel, és mint mondani szokás, belőlük nagyon jó dolgozó is válhat.Érzelmileg megalapozott kapcsolatot kell kiépítenie a növendékekkel, hogy azok valóban bízhassanak benne, és képviselje az érdekeiket. A gyerekek megérzik, kinek fontosak - Mindenképpen fontos, hogy abban az emberben, aki ezt a pályát akarja választani, meglegyen a nagyfokú szociális érzékenység, hogy képes legyen mások felé fordulni, megérteni a problémáikat – mondja Radnai István gyermekgondozó-nevelő, aki évek óta dolgozik ezen a pályán. – Tudni kell azt, hogy az állami gondozott gyerekeknek nagyon jól működő szenzoraik vannak, kitűnően meg tudják állapítani, hogy ki az, aki valóban odafigyel a problémáikra, aki valóban képes törődni a sorsukkal, lelkükkel, és nem csak munkaköri kötelességének tartja a velük való foglalkozást. Ezekkel a gyerekekkel nagyon sokat kell beszélgetni. Ezekből ők pontosan le tudják szűrni, hogy ki hogyan viszonyul hozzájuk. Mindeközben, bizonyos értelemben, megengedőnek és elnézőnek is kell lenni velük. A kisebbek esetében szükséges egyfajta érzelmi viszony kialakítása, nagyobbaknál fontos hogy megfelelő életvezetési tanácsokat tudjon nekik nyújtani. Tehát rendkívül ki kell hangsúlyoznunk ennél a munkánál az érzékenységet, a lelki nyitottságra való képességeket. Az asszisztensek, a gyermekgondozó-nevelők számára az emberi tényezőkön túl, többek között fontos még a szervezőkészség, a stressztűrő képesség, és a megbízhatóság. Adott esetben olyan nem annyira népszerű feladatokat is nekik kell végrehajtaniuk, mint az elveszett okmányok, anyakönyvi kivonatok, lakásokkal kapcsolatos papírok beszerzése és dokumentációja. Az ő felelősségén is múlhat, hogy a gyerek törvényben lefektetett jogai a valóságban hogyan érvényesülnek. - Az állami gondozottak közül sokan traumák sorozatain estek át, mire eljutottak egy gyermekotthonba – állítja Radnai István. – Éppen ezért előfordul, hogy közülük többen deviáns viselkedésűek, vagy egyszerűen pszichés okokból problémás magatartást alakítanak ki magukban. Szükséges, hogy az, aki velük foglalkozik, megértse az indítékaikat és esetlegesen jogos sérelmeiket. Ezt el kell tudni fogadni, meg kell tudni érteni mindenkinek, aki asszisztensi, nevelői feladatokat lát el. Érettségi után tanulható Ma már kizárólag érettségire épülő OKJ-s képzések vannak ezen a pályán. Az elsajátítandó tantárgyak között szerepelnek az általános pedagógiai, pszichológiai, és azon belül külön kiemelve a fejlődéslélektani ismeretek, a gyermekvédelem és jogi alapismeretek. Ezeken kívül jól kell értenie a számítógéphez, a hivatalos levelek fogalmazásához, és a dokumentációs feladatok végzéséhez is. A munkaidő általában negyven órát jelent hetente, amiben benne vannak a csoportfoglalkozások, a közös kirándulások, sportolások, és esetenként a gyerekek, illetve fiatalok hivatalos ügyeiben való eljárások, részvételek, papírok beszerzései. A fizetés a közalkalmazotti bértábla alapján történik, ahol a gyermekotthoni asszisztenseket, gyermekgondozó-nevelőket az E-kategóriába sorolt bérek illetik meg, amely pályakezdőként, nettó összegben nem éri el a százezer forintot, majd pedig az évek során lassan növekszik. Ez az összeg kétségkívül nem túl magas, bár bizonyos pótlék-illetmények, például délutános és éjszakai műszakok után, valamint az ünnepnapokért, illetve túlóra-pénz is jár minden dolgozónak. Látható hogy a gyermekotthoni asszisztens sokrétű munkája során elsősorban olyan humánus tevékenységet végez, amely egy szép és nagyon megbecsülendő hivatás. PV Gyermekotthoni asszisztens végzettséget lehet szerezni többek között a budapesti Wallenberg Szakképzőiskolában.