A fontos segítő – a jogi asszisztens

felnőttképzés, felsőfokú szakképzés, FSZ, OKJ, szakmakereső

Eligazodik a jog útvesztőiben

- A jogi asszisztensek képzettségüket tekintve nem jogászok, de képesek olyan feladatokat is ellátni, amelyeket különben ügyvédek vagy más jogászok végeznének el – mondja Virágh Imre, oktató. - Munkájuk haszna révén az egész jogi szervezet hatékonyabban tud működni. Tanfolyamunk ennek a jövendő munkának a tudnivalóit oktatja, ami azért még így sem kevés anyag.

A két esztendős, képzés során széleskörű betekintést nyújtunk a jogszabályi, a jogi etikai, a közigazgatási és az igazságügyi ügyvitel alapfogalmaiba, valamint számítástechnikai ismereteket is adunk hozzá. Ezeken belül foglalkozunk a jogképződési módokkal, a magyar jogforrási rendszer alapelveivel, az ügyfélfogadás etikai normáival, a jogi asszisztensek etikai kódexével és szakmai felelősségével.

A közigazgatás fogalma és sajátosságai is fontos részét képezik tanfolyamunknak. A hallgatónak tisztában kell lennie a közigazgatási ügyvitel során felmerülő összes kérdéssel, mint például  a joghatóság, hatáskör, illetékesség fogalma, a közigazgatási eljárás szakasza, az ügyiratok kezelése, archiválása a bírósági ügyvitel során, vagy az elektronikus ügyintézés speciális szabályai.

Az ismeretek birtokában hallgatóink akár a legjobb ügyvédi irodákban, és a jog legkülönfélébb területein egyaránt el tudnak helyezkedni, bizonyos szempontból még könnyebben is, mint maguk a jogászok, ügyvédek, mivel az utóbbi hivatásokból túlképzés folyik, asszisztensekből pedig viszonylag kevés van, mivel ez egy meglehetősen fiatal szakma.

A közigazgatástól az ügyvédi irodáig mindenhol keresettek

A jogi asszisztens tehát elősegíti a szakszerű jogászi munkavégzést, megteremti a megfelelő körülményeket, de nem csupán kávét főz, vagy gépel – ő valóban jobbkeze a jog szakértő embereinek. Dolgozhat bírósági alkalmazásban, olyan feladatok serény végzései közepett, amelyek folyamán nem kell a bíróknak hivatásuk gyakorlásán, az ítélkezésen kívül semmilyen lényegtelen, de mégis szükséges ügyekkel foglalkozniuk. Lehet számos közigazgatási, ügyvédi, ügyészségi alkalmazásban, ahol fontos előkészítői feladatokat lát el, de mindenképpen fontos, jogi, vagy ahhoz közelálló tevékenységet végez.

Megtalálhatjuk őket az államigazgatás területein, beleértve a minisztériumi hivatalokat, dolgozhat az önkormányzatoknál illetve közjegyzői alkalmazásban is

Ugródeszka lehet

- Számomra ez hasznos képzés lesz – meséli Harkai István, aki jelenleg tanfolyamra jár. - Néhány évet valószínűleg ledolgozok ezen a pályán, de közben elkezdem majd a jogi egyetemet is. A kreditpontok, amelyeket itt szerezhetek, hasznosak lehetnek akkor. Meg vagyok elégedve a képzéssel, szerintem alapszinten is tisztában lenni a joggal, és annak körülményeivel, nem kevés tudást jelent.

Nyilvánvaló, hogy ennek a munkának rengeteg előnye van a jog összes területén, hiszen rengeteg felesleges munkától szabadulnak meg az ügyvédek, bírák, hiszen a perektől, a polgári ügyeken át az államigazgatási eljárásokig, az asszisztenseknek hála, jelentősen lecsökken az az idő, amely egy-egy ügy elintézését, végrehajtását jelentheti. Ami igen fontos ezen a területen, hiszen köztudott – ’a pokol és a jog malmai őrölnek a leglassabban.

Alkalmazott, sok feladattal

A jogi asszisztensek feladatköréhez mindenekelőtt hozzátartozik, hogy – bármilyen fontos szerepet is játsszanak az irodákban – leginkább alkalmazotti funkciót töltenek be. Fontos szabály, hogy nem adhatnak jogi tanácsot, nem képviselhetik az ügyfelet bíróság előtt, és nem tarthatnak igényt tiszteletdíjra.

Nagy István, a szakma gyakorlott képviselője, ezt így magyarázza:

- Ahogy mondani szokták, az ügyvéd a stratéga, az asszisztens pedig, aki végrehajtja a feladatot, egy szakember. Ezen kívül igen fontos leszögezni, hogy egy ilyen helyen, számunkra, bizonyos értelemben szerencsés módon, a teljes felelősséget azért mégiscsak az ügyvédnek kell viselnie.

A mi munkánk elsősorban segítségből áll, beleértve a bírósági tárgyalásokra, tanúmeghallgatásokra, megbeszélésekre történő felkészüléseket. Mi vagyunk azok, akikre az olyan nem túl izgalmas feladok is hárulhatnak, mint például a jogszabályok, bírói döntések, jogtudományi művek kikeresései. Ennél valamivel kreatívabb az írásos összefoglalók készítése, vagy a szerződések, okiratok megfogalmazása, és hasonlók.

Szóval területe válogatja, mindenütt kicsit mást kell csinálni, de azért a munka jellege a jog kötelékében telik, és aki ebben örömét leli, az nyugodtan vágjon bele egy ilyen tanfolyamba, mert hasznos lehet  számára.

PV