A cég motorja – az ügyintéző titkár

felnőttképzés, felsőfokú szakképzés, FSZ, OKJ, szakmakereső

A képzés előfeltétele az érettségi és a pályaalkalmasság. A tanfolyam tematikája a következő tantárgyakat foglalja magába: informatika, gépírás és iratkészítés, dokumentumkészítés a gyakorlatban, gazdasági, vállalkozási ismeretek, jogi ismeretek, munkajog, kommunikáció, etikett, protokoll. Titkári ismeretek, rendezvényszervezés és PR. Titkári ismeretek, irodai ügyintézés, vezetési ismeretek, minőségirányítás. Esti tanfolyamon, felnőttképzés keretében körülbelül 7 hónap alatt elvégezhető a tanfolyam. A tanulók megismerik a hivatalos iratok, levelek fajtáit, jellemzőit, az iratkészítés szabályait, jellegzetes formáit. Irodai adminisztratív munkaterületen vagy, különféle asszisztensi munkakörben, titkárnőként elhelyezkedni kívánóknak, vagy már ott dolgozóknak ajánlott. Ajánlott továbbá olyan BA diplomával rendelkezőknek is, akik humán vagy irodai területen szeretnének dolgozni. Folyamatos az érdeklődés az ilyen képzés iránt. – mondta el Virth Éva, a KOTK Oktatási Központ munkatársa.   Titkárnő avagy menedzser asszisztens A szakmában dolgozó Mikle elmondta, hogy tanfolyamként, két félév alatt szerezhető meg az ügyintéző titkár képesítés, a képzés előfeltétele az érettségi bizonyítvány valamint pályaalkalmasság.  „Végzettségem alapján alkalmas vagyok az Ügyintéző titkár (OKJ: 54 346 01 0010 54 03), és a Titkárnő (FEOR: 4191) munkakör betöltésére. A munka jellege alapvetően irodai, el tudok helyezkedni gazdasági vállalatoknál, vállalkozásoknál. Munkája során többek között adatbeviteli feladatokat végez, ügyviteli, technikai eszközöket, berendezéseket használ rutinosan. Iratokat, dokumentumokat kezel, selejtez, leltározza azokat. Dokumentumszerkesztési feladatokat is végez. Ezeken felül gazdálkodással kapcsolatos feladatokat, résztevékenységeket lát el. Ellátja az ügyintézői és protokollfeladatokat. Rendezvényeket és különféle események szervezésében közreműködik. Szakmai irányítási feladatokat, PR-tevékenységeket, személyügyi feladatokat lát el, személyi titkári, menedzserasszisztensi tevékenységkört tölt be.   Miért éppen asszisztencia? Mikle azért választotta ezt a hivatást, mert személyiségéhez közel áll a sokszínű, változatos munkakör, és szeret emberekkel foglalkozni. -          A családi programok, a szabadidő gyakran háttérbe szorul, de a szakma sokszínűsége, főleg rendezvények szervezése, és sikeres lebonyolítása, valamint a személyes pozitív visszajelzés, a további sikeres tárgyalások, szerződések, kapcsolatok kiépítéséhez való hozzájárulásom nagy örömet tud okozni – meséli. Éva kifejtette, hogy aki ügyintéző titkárként tanul tovább, azért dönt emellett, mert a gyakorlatban jól hasznosítható, széleskörű ismeretekre tehet szert a képzés során. Előfordul, hogy a felvételihez szerez ezáltal plusz pontot, vagy előírja a munkáltató. Hozzánk többnyire már ilyen területen dolgozók járnak. Megbízhatóság, pontosság, önállóság, fejlődőképesség, terhelhetőség, rugalmasság, kapcsolatteremtő készség, közérthetőség, fogalmazókészség, eredményorientáltság, problémamegoldás, tervezési készség, rendszerező képesség, kreativitás, ötletesség, gyakorlatias feladatértelmezés, áttekintő képesség, logikus gondolkodás elengedhetetlen az asszisztensek munkájában.   Elhelyezkedés és az anyagiak Egy ügyintéző titkár munkabére lehet közalkalmazotti munkabér, vagy a szabadpiacon egyéni szerződés szerinti juttatás, osztotta meg velünk Mikla. A titkári juttatások tehát elég széles skálán mozognak: a merces fizetési felmérés statisztikája szerint Magyarországon a titkári átlagfizetés bruttó 152.100 forint, a személyi asszisztensek átlagkeresete bruttó 176.800 forint, míg egy irodavezető átlagosan bruttó 264.300 forintot zsebel be havonta. Mikla kifejtette, hogy munkájának elvégzéséhez szükségesek olyan ismeretek, készségek, mint a kiváló helyesírás, jó olvasási és fogalmazási készség, gépírástudás, Word, Excel, Access programok használata. Az elvárt személyes tulajdonságok, kompetenciák, képességek között megemlítette az alkalmazkodóképességet, a szervezési képesség, feladatorientáltságot, pontosságot. -         Jelenleg gazdasági vállalkozásnál dolgozom, előtte állami alkalmazásban voltam. Az állami alkalmazásban kötött munkaidő volt, a szabadpiacon a vezetőséghez alkalmazkodva kell a munkában részt venni, rendezvényeknél annak előkészítésében, illetve lebonyolításában is részt venni, tehát rugalmasnak kell lenni – mondta el Mikla. Ügyintéző titkárként el lehet helyezkedni irodákban, gazdasági vállalatoknál, vállalkozásoknál, rendezvényszervező cégeknél. A tapasztalat szerint, mind az állami vállalatok, mind a nagy volumenű gazdasági vállalkozások a sokoldalú, képzett munkaerőt keresik, csak a kisebb vállalkozások nem tudják a versenyképes dolgozókat alkalmazni. Tablieh Diána